دعوای لفظی دو نماینده در صحن مجلس با الفاظ رکیک (+فیلم)

مهرداد لاهوتی نماینده لاهیجان و عزیزی نماینده شیروان در صحن علنی مجلس با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند.

موبنا – مهرداد لاهوتی در حین سخنرانی در مجلس فریاد زد آقای عزیزی بذار وزیر گوش کند.
در ادامه عزیزی نماینده شیروان به وی اعتراض کرد و مدام در صحن مجلس فریاد می زد که لاهوتی گفت منظوری عزیزی نماینده ابهر است.
نماینده شیروان همچنان در حال فریاد زدن بود که لاهوتی اورا مرت**ه صدا زد
نماینده شیروان نیز با حضور در کنار لاهوتی اورا، ا**ق و ک**فت خطاب کرد.
با دخالت لاریجانی و برخی نمایندگان مجلس درگیری خاتمه یافت.

 منبع: جماران