رشد ۱۱ درصدی مانده تسهیلات بانک مسکن

آمارهای گزارش عملکرد بانک مسکن نشان می دهد که رشد مانده تسهیلات بانک مسکن در یک سال منتهی به تیرماه سال جاری به رقم یازده درصد رسیده است.

موبنا – به گزارش موبنا، بانک مسکن گزارش عملکرد خود در تیرماه ۱۳۹۷ را منتشر کرد. این آمارها نشان می دهد که تا پایان ماه چهارم سال، میزان مانده ناخالص کل تسهیلات به رقم ۱۴۰.۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در تیر ماه سال گذشته رقمی معادل با ۱۲۶.۶ هزار میلیارد تومان اعلام شد که تا پایان سال قبل به سطح ۱۳۸.۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته بود. بنابراین رشد نقطه به نقطه مانده تسهیلات ناخالص کل تسهیلات در تیرماه سال جاری به میزان یازده درصد بوده است. بررسی این آمارها نشان می دهد که حدود یک سوم این منابع در قالب طرح مسکن مهر بوده و دو سوم نیز در بخش های غیرمسکن مهر اعطا شده است. در کنار این آمار، بانک مسکن میزان مانده خالص تسهیلات بانکی در تیرماه را نیز منتشر کرده است. بر اساس این آمار مانده تسهیلات خالص نیز در تیرماه سال جاری به سطح ۱۰۱.۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در تیرماه سال قبل ۹۳.۸ هزار میلیارد تومان بود، که در انتهای سال قبل به ۱۰۰.۹ هزار میلیارد تومان رسیده بود. بنابراین رشد مانده خالص تسهیلات در یک سال منتهی به تیرماه سال جاری به میزان ۸ درصد گزارش شده است. بانک مرکزی در یک دستورالعمل تفاوت میان مانده تسهیلات خالص و ناخالص بانکی را تشریح کرده است.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی شامل خالص تسهیلات اعطایی به اشخاص (به استثنا سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی)، تسهیلات اعطایی بین بانکی، بدهی مشتریان در حساب بدهکاران موقت، تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداخت شده، بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات ارزی مدت دار، پیش پرداخت بابت خرید اموال معاملات، اموال خریداری شده بابت عقود، کالای معاملات سلف، کار در جریان جعاله و خرید دین خریداری شده است.
منظور از خالص تسهیلات، مانده تسهیلات اعطا شده پس از کسر سود سال های آینده تسهیلات، حساب وجه دریافتی مضاربه و حساب مشترک مشارکت مدنی است. رشد تسهیلات نشان می دهد که بانک مسکن در اهداف تسهیلات دهی طی یک سال منتهی به تیر ماه عملکرد قابل قبولی داشته است. در کنار این گزارش بانک مسکن، بانک مرکزی نیز گزارش مانده تسهیلات کل بانک ها را به تفکیک هر ماه اعلام می کند، اما جدیدترین آمارها مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری بوده و هنوز آمارهای مربوط به تیرماه در اختیار مخاطبان قرار نگرفته است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه سال جاری میزان مانده تسهیلات کل شبکه بانکی به حدود ۱۲۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۸ درصدی را ثبت کرده است. همچنین بر اساس آمارهای بانک مرکزی نسبت تسهیلات به سپرده ها پس از کسر قانونی در اردیبهشت ماه به رقم ۸۵ درصد رسیده است. این رقم نسبت به اسفند ماه سال قبل ۴ دهم واحد درصد کاهش یافته است.