وزير ارتباطات:

اختلالات وايبر و اينستاگرام هيچ ارتباطي با شبکه داخلي ندارد

فاطمي-وزير ارتباطات درباره فيلترينگ هوشمند گفت: هنوز معلوم نيست مرحله سوم اين طرح روي کدام شبکه‌ها اجرا خواهد شد اما مرحله دوم آن تا 2ماه ديگر به پايان مي رسد.

واعظي در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين‌که مشکلات اخير پيش آمده در شبکه‌هاي وايبر و اينستاگرام هيچ ارتباطي با شبکه اينترنت داخلي ندارد، اظهار کرد: اگر هم مشکلي براي اين شبکه‌ها به وجود آمده باشد مربوط به برنامه‌هاي داخلي آن‌هاست و به هيچ وجه شبکه‌ اينترنت داخلي مشکلي را براي آن ها به وجود نياورده است.

شايان ذکر است که وزير ارتباطات اواخر فروردين امسال دليل اختلال در اينستاگرام را اجراي فيلترينگ هوشمند اعلام کرده وگفته بود: همه شبکه ها در مقاطعي با اختلال مواجه مي شوند اما وقفه هاي اينستاگرام به دليل اجراي فيلترينگ هوشمند روي اين شبکه است و از همکاران خواسته ام اين موضوع را پيگيري کنند.

برنامه وزارت ارتباطات براي گسترش شبکه‌هاي اجتماعي موبايلي داخلي

وي درباره برنامه‌هاي وزارت ارتباطات براي گسترش شبکه‌هاي اجتماعي موبايلي داخلي تصريح کرد:‌ ما به همه گروه‌هاي دانشگاهي و شرکت‌هاي دانش بنيان اعلام کرده‌ايم در صورتي که تمايلي به ايجاد و جايگزيني شبکه‌هاي اجتماعي داخلي با خارجي داشته باشند، از آن‌ها حمايت مي کنيم.واعظي افزود: در حال حاضر 2يا 3 شبکه موبايلي در حال فعاليت است که بيسفون نسبت به بقيه از همه جلوتر است.وزير ارتباطات ادامه داد: اين شبکه حدود 800 هزار کاربر دارد. لازم است اعتماد مردم به اين شبکه ها جلب شود و بدانند که مي توانند از طريق آن فعاليت ارتباطي طبيعي داشته باشند.

شايان ذکر است که وزير ارتباطات اواخر فروردين امسال در پاسخ به سوال خراسان درباره زمان اجراي فيلترينگ هوشمند گفته بود: مرحله نخست اين طرح روي شبکه اجتماعي اينستاگرام انجام شد و مرحله دوم از نيمه اسفند آغاز شده است و در مرحله سوم که از خرداد آغاز مي شود، کل شبکه اينترنت تحت پوشش قرار مي گيرد.واعظي تاکيد کرده بود که به دنبال استفاده حداکثري از شبکه هاي اينترنت هستيم و دربحث شبکه هاي اجتماعي نيز همين رويکرد را داريم و با دسترسي مردم به هر گونه محتواي غير اخلاقي در شبکه هاي اجتماعي وسايت ها مخالفيم اما به دنبال اين نيستيم که همه اطلاعات شبکه هاو سايت ها را از دسترس خارج کنيم بلکه سايت هايي که بخشي از محتواهايشان غيرمجاز است، بايد فيلتر شود،به همين دليل به سمت اجراي فيلترينگ هوشمند رفتيم.

مهم ترين نکات

اگر مشکلي براي وايبر و اينستاگرام به وجود آمده باشد، مربوط به برنامه‌هاي داخلي آن‌هاست.

در مرحله سوم فيلترينگ هوشمند که از خرداد آغاز مي شود، کل شبکه اينترنت تحت پوشش قرار مي گيرد.

به همه گروه‌هاي دانشگاهي و شرکت‌هاي دانش بنيان اعلام کرده‌ايم در صورتي که تمايلي به ايجاد شبکه‌هاي اجتماعي داخلي داشته باشند، از آن‌ها حمايت مي کنيم.

شبکه داخلي بيسفون حدود 800 هزار کاربر دارد.