مدیرعامل شرکت مخابرات ایران؛

توقف توسعه تلفن ثابت به دلیل افزایش هزینه ها

موبنا - مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: متاسفانه هم اکنون به دلیل کاهش درآمد و افزایش هزینه ها، توسعه تلفن ثابت تقریبا متوقف شده و از این بابت از مردم عذر می خواهیم.

به گزارش موبنا از روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، کاظم ابراهیمی درباره مشکلات موجود در بخش واگذاری تلفن ثابت در کشور، اظهار داشت: درآمد پایین شرکت مخابرات ایران در بخش تلفن ثابت در حال حاضر از عمده مشکلات این شرکت محسوب می شود.

وی افزود: متاسفانه هم اکنون به دلیل کاهش درآمد، توسعه تلفن ثابت تقریباً متوقف شده و از این بابت از مردم و متقاضیان عذرخواهی می کنیم زیرا در برخی از مناطق حتی قادر به ارائه سرویس تلفن ثابت نیستیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه، مخابرات به اجبار باید برنامه های توسعه ای را انجام دهد و توسعه در لحظه اتفاق نمی افتد، وجود یک محل درآمد مناسب را برای توسعه را بسیار مهم خواند و گفت: در حالی که از نظر پروانه ای مکلف به توسعه هستیم؛ اما مشکل اصلی تامین نقدینگی است.

ابراهیمی با بیان اینکه افزایش درآمدهای شرکت مخابرات با افزایش هزینه های این شرکت همخوانی ندارد، توضیح داد: اگر هزینه ها کاهش یابد، تعرفه موجود خوب است؛ اما شاهد افزایش شدید هزینه ها در بخش های آب، برق، گاز، مالیات، حفاری و بخش های دیگر هستیم.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه، درآمد و هزینه های مخابرات همخوانی ندارد، تصریح کرد: تامین نقدینگی، روش های مختلفی دارد و یکی از راه های تامین نقدینگی، تغییر تعرفه ها است.

وی اظهار امیدواری کرد با تصویب تعرفه های جدید تلفن ثابت، وضعیت بهتری در حوزه درآمدی مخابرات ایجاد شده تا از محل توسعه درآمدها در شبکه کابل، پروژه سیستم های انتقال و تجهیزات سوئیچ به انجام برسد و ضعف درآمدی، باعث متوقف شدن توسعه نشده و متقاضیان در هیچ جایی از کشور در صف دریافت تلفن ثابت نباشند.