قضیه‌نیمار‌مشکلی‌در‌انتخاب‌م‌ایجاد‌نمی‌کند

جوزپ ماریا بارتومئو، رئیس باشگاه بارسلونا عنوان کرد که مشکلات پیش آمده پس از خرید نیمار، تاثیری در وجهه ی او در انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا نخواهد داشت.

رقم اعلام شده توسط بارسلونا برای خرید نیمار از سانتوس، 58.1 میلیون یورو بود که بعدها مشخص شد بارسا برای فرار مالیاتی، رقم پرداختی را پایین تر اعلام کرده و در واقع مبلغ خرید نیمار، حدود 86 میلیون یورو بوده است. ساندرو راسل، رئیس سابق باشگاه پس از فاش این موضوع، از سمت خود استعفا داد و حالا بارتومئو عنوان کرد که این موضوع، مشکلی برای او در انتخابات پیش رو به وجود نخواهد آورد.

او گفت:” پرونده نیمار مشکلی برای من در انتخابات بعدی به وجود نخواهد آورد. ما کار اشتباهی انجام نداده ایم. من کار اشتباهی انجام نداده‌ام و برای انتخابات کاندید خواهم شد. ما آرام هستیم زیرا باشگاه کار اشتباهی انجام نداده است. تمام مذاکرات و تشریفات اداری به درستی انجام شده است. مهم‌ترین چیز این است که نیمار حالا برای ما بازی می‌کند.