کشف دو کیلو حشیش و رد رشوه ۱۰۰ میلیون ریالی

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی از کشف ۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش و صحت عمل مأمور وظیفه‌شناس در رد رشوه ۱۰۰ میلیونی ریالی خبر داد.

سردار شرفی فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی با اعلام این خبر اظهار داشت: مأموران مبارزه با مواد مخدر شهرستان نقده در حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک شده و ضمن توقیف، اقدام به بازرسی از آن کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودروی توقیفی مقدار 2 کیلوگرم موادمخدر ازنوع حشیش کشف و ضبط شد.

سردار شرفی تصریح کرد: متهمان جهت رهایی از چنگال قانون مبلغ 100 میلیون ریال رشوه به مأمور پلیس پیشنهاد دادند که با رد رشوه، نهایتاً مراتب صورت‌جلسه شد.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: متهمان به همراه مواد مکشوفه با تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.