هیأت نظارت و بازرسی دانمارک وارد تهران شد

هیأت نظارت و بازرسی دانمارک با دعوت رسمی رئیس سازمان بازرسی‌ کل کشور وارد تهران شد.

یورگن استین سورنسن رئیس دستگاه نظارت و بازرسی کشور پادشاهی دانمارک (آمبودزمان پارلمانی) با دعوت رسمی ناصر سراج بامداد امروز وارد تهران شد.

رئیس سازمان بازرسی‌کل کشور 8 شهریور 1393 بنا به دعوت همتای خود به کپنهاگ سفر کرده بود تا طرفین تفاهم‌نامه‌ای را برای افزایش سطح همکاری‌ها به امضا برسانند و در جریان این سفر از یورگن استین سورنسن برای سفر به تهران دعوت کرد.

رئیس سازمان بازرسی‌کل کشور پیش از سفر این هیئت به تهران خبر داده و گفته بود که با توجه به اینکه کشور دانمارک رتبه اول مبارزه با فساد را در جهان دارد، بنا داریم همکاری‌های خود را افزایش داده و آکادمی مشترکی تعریف کنیم تا از تجارب آن‌ها استفاده کنیم.

هیئت دانمارکی در جریان سفر به تهران دیدارهایی را با مسئولان بلندپایه قضایی کشورمان نیز خواهند داشت.