کارکنان وزارت ارتباطات حقوق خود را از پست‌بانک بگیرند

پست بانک اعلام کرد که با توجه به اخذ مجوز عاملیت بانکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته توسط پست‌بانک‌ایران، حقوق کارکنان مجموعه‌های مذکور توسط این بانک پرداخت می‌شود.

به گزارش موبنا، طبق اعلام این بانک، برای تمامی کارکنان این مجموعه‌ها در سراسر کشور توسط پست بانک ایران حساب حقوقی افتتاح شده و از این طریق حقوق کارکنان واریز می‌شود.
گفتنی است، عملیات بانکی پیمانکاران و شرکت‌های طرف قرارداد وزارتخانه، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته نیز از طریق پست بانک ایران انجام می‌شود.