پیشنهاد افزایش ۲۰ هزار تومانی بن کارگران

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به اینکه هنوز حق مسکن کارگران به تصویب نرسیده است گفت: اگر افزایش حق مسکن در هئیت دولت نهایی نشود، افزایش ۲۰ هزار تومانی بن خوار و بار را در شورای عالی‌ کار پیشنهاد می‌کنیم.

هادی ابوی درباره آخرین وضعیت مصوبه افزایش حق مسکن کارگران گفت: هنوز که خبری از تصویب آن در هیئت دولت نیست. اگر دولت با افزایش حق مسکن کارگران موافقت نکند،کارگران درخواست برگزاری مجدد جلسه شورای عالی کار به منظور بررسی دقیق‌تر این موضوع خواهند داشت.

وی ادامه داد: یکی از پیشنهادات کارگران این بود که افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن در سایر مزایا جبران شود. چرا که پیش‌بینی می‌شد بحث افزایش حق مسکن کارگران طولانی مدت شود. اکنون که این وضعیت پیش آمده احتمال پایمال شدن حق کارگران در صنوف کوچک وجود دارد. اگر حق مسکن از سوی دولت تصویب نشود، نمایندگان کارگران پیشنهاد می‌کنند که بن خوارو بار کارگران از ۱۱۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان برسد.

*ساماندهی کارگارن با صدور کارت هوشمند

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در ادامه درباره طرح ساماندهی کارگران گفت: این طرح را سال گذشته برای کارگران شاغل داشتیم. اما در حال حاضر قصد دارم این طرح را برای کارگران شاغل و بیکار شده تعمیم دهیم.

وی ادامه داد: یکی از مزایای این طرح این است که کارگران دارای کارت شناسایی شاغلان می شوند. یعنی شاغلان با یک کارت هوشمندان شناسایی می شوند. بیمه کارگران ساختمانی یکی از مواردی است که همواره با مشکل شناسایی کارگران مواجه بوده است. اما اگر کارت هوشمند شاغلان وجود داشته باشد، به راحتی کارگر بودن کارگران ساختمانی ثابت می‌شود و مشکلی برای پرداخت بیمه کارگران وجود ندارد.

ابوی تأکید کرد: از دیگر مزایای این کارت کاهش قراردادهای سفید امضا و کوتاه مدت است. صدور کارت‌های تخفیف خرید به منظور تقویت معیشت نیروی کار و استفاده از ظرفیت های اماکن ورزشی و تفریحی از جمله مواردی است که در راستای این طرح دنبال می‌کنیم. در صورتی که اجرای این طرح عملیاتی شود صدور کارت‌های هوشمند را به صورت پایلوت در یک استان آغاز خواهیم کرد.