قیمت‌ اجاره مسکن سر به فلک کشید

همزمان با کاهش نرخ سود بانکی و نوسانات بازار قیمت اجاره ۲۰ درصد افزایش یافته و بسیاری از مستأجران نگران سه ماه تابستان هستند که چه میزان دیگر افزایش خواهد یافت.

همزمان با کاهش نرخ سود بانکی و نوسانات بازار قیمت اجاره ۲۰ درصد افزایش یافته و بسیاری از مستأجران نگران سه ماه تابستان هستند که چه میزان دیگر افزایش خواهد یافت.

گزارشات میدانی حاکی از آن است که قیمت اجاره واحدهای مسکونی همزمان با کاهش نرخ سود بانکی افزایش یافته است. بر اساس این گزارش به گفته بسیاری از مالکان با کاهش نرخ سود بانکی رهن کامل واحد مسکونی مقرون به صرفه نیست و بنابراین باید نرخ اجاره‌ها را افزایش دهیم.

این گزارش می‌افزاید: یکی از مشاوران املاک با اشاره به اینکه پیش از اعلام کاهش نرخ سود بانکی مالکان دندان‌های خود را تیز کرده بودند و نرخ اجاره را ۲۰ درصدی افزایش دادند حال با اعلام این کاهش میزان اجاره نیز به۳۰ درصدی افزایش می‌یابد.

در همین راستا یکی دیگر از مشاوران املاک با اشاره به اینکه بازار مسکن کم‌کم دارد از رکود خارج می‌شود، افزود: با کاهش نرخ سود بانکی بسیاری از مالکان حتی برای واحد مسکونی خود که رهن کامل داده بودند اجاره دریافت می‌کنند.

بر اساس این گزارش مستأجران این روزها حال خوبی ندارند و با اعلام اینکه هنوز به فصل جابجایی و نقل و انتقال نرسیده‌ام ۲۰ درصدی افزایش یافته سه ماه دیگر به طور قطع اجاره‌ها ۴۰ درصدی افزایش می‌‍یابد.

در همین راستا حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری در اوایل امسال خبر از کاهش قیمت‌ها و ثبات بازار مسکن داده بود. این در حالی است که با کاهش نرخ سود بانکی قیمت‌های اجاره بیش از ۲۰ درصد افزایش یافته است.