آخرین نرخ مسکن

منطقه 1

محله و خیابان

عمر ساختمان (سال)

قیمت هر متر مربع

آجودانیه . باشگاه بانك ملی نوساز 14,000,000
آجودانیه . بالاتر از پارك شطرنج نوساز 12,100,000
آجودانیه . خیابان آذرمی نوساز 13,000,000
آجودانیه . خیابان صومعه زاده نوساز 13,000,000
آجودانیه . کوچه 2 شرقی نوساز 12,500,000
ازگل . 12متری قائم نوساز 7,000,000
ازگل . خیابان درختی نوساز 9,300,000
اقدسیه . بلوار مجدی نوساز 6,300,000
اقدسیه . خیابان سپند نوساز 9,000,000
اقدسیه . خیابان گلزار نوساز 6,500,000
اقدسیه . گلستان جنوبی نوساز 14,100,000
الهیه . خزر شمالی نوساز 12,000,000
الهیه . شریفی منش نوساز 11,500,000
الهیه . گلنار نوساز 13,000,000
اوین . دركه نوساز 6,500,000
اوین . كچوئی نوساز 6,500,000
بزرگراه ارتش . اوشان نو ساز 8,000,000
بزرگراه ارتش . بلوار ارتش نو ساز 7,500,000
تجریش . مقصود بیگ نوساز 15,000,000
تجریش . میدان قدس نوساز 12,000,000
جماران . حسن پور نوساز 12,000,000
دار آباد . بلوار هاشمی 12 6,000,000
دركه . كوهسار نوساز 8,500,000
دزاشیب . رمضانی نوساز 9,200,000
دزاشیب . محدوه آتش نشانی نوساز 6,900,000
زعفرانیه . انتهای آصف نوساز 12,000,000
زعفرانیه . فیروز كوه غربی نوساز 13,500,000
زعفرانیه . مردانی نوساز 14,500,000
زعفرانیه . مقدس اردبیلی نوساز 12,000,000
زعفرانیه . پسیان نو ساز 14,000,000
سوهانک . بشارت نو ساز 7,200,000
سوهانک . بیدستان نو ساز 9,000,000
سوهانک . سوهانی نو ساز 7,000,000
سوهانک . شهید احمد ازگلی نو ساز 7,000,000
سوهانک . کمیته امداد نو ساز 7,000,000
شهرک ابوذر نو ساز 7,000,000
شهرک دانشگاه نوساز 7,500,000
شهرک شهید محلاتی 5 6,000,000
شهرک صدف نو ساز 6,000,000
شهرک گلها نوساز 7,500,000
فرمانیه . اندرزگو نوساز 8,800,000
فرمانیه . سلیمی نوساز 12,000,000
فرمانیه غربی محدوده مدرسه بوعلی سینا نوساز 11,000,000
قیطریه . بلوار كاوه نوساز 10,000,000
قیطریه . دستور شمالی نوساز 8,500,000
قیطریه . سه راه قیطریه نوساز 10,100,000
قیطریه . صاحبی نوساز 8,600,000
كاشانك . خیابان امیر نوساز 7,800,000
كاشانك . خیابان امیرصبوری نوساز 13,000,000
كامرانیه جنوبی محدوه برج كوه نور نوساز 15,000,000
كامرانیه شمالی . خیابان ثروتی نوساز 18,000,000
كامرانیه شمالی نرسیده به نیاوران نوساز 14,700,000
محمودیه . اردیبهشت نوساز 14,000,000
محمودیه . پارك وی نوساز 12,000,000
منظریه نوساز 9,300,000
میدان تجریش . سعد آباد نوساز 12,100,000
میدان تجریش . طباطبایی پور نو ساز 10,000,000
میدان تجریش . فناخسرو نوساز 9,000,000
میدان تجریش . واعظی نو ساز 9,000,000
مینی سیتی . شهرك قائم نوساز 5,800,000
نیاوران – امیدوار نوساز 12,400,000
نیاوران – مژده نوساز 10,200,000
نیاوران – همایون نوساز 9,800,000
ولنجك . خیابان نهم نوساز 11,000,000
ولنجك . میدان دانشگاه نوساز 9,500,000

منطقه 2

محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع
تهران ویلا . امام منتظر نوساز 7,200,000
تهران ویلا . جواد حسینی نوساز 7,200,000
تهران ویلا . رحیم زاده نوساز 6,400,000
جلال آل احمد . پل آزمایش 5 5,000,000
جلال آل احمد . پل گیشا نوساز 8,500,000
ستارخان . بلوارگلاب نوساز 5,600,000
ستارخان . بهبودی نوساز 6,000,000
ستارخان . رحیمی اصل نوساز 5,500,000
ستارخان . كاشانی پور نوساز 6,500,000
ستارخان . همایونشهر جنوبی نوساز 4,800,000
سعادت آباد . بلوار 24 متری نو ساز 9,800,000
سعادت آباد . بلوار پاك نژاد نو ساز 14,000,000
سعادت آباد بلوار فرحزاد نو ساز 4,700,000
شهرك غرب . بلوار دریا نوساز 9,800,000
شهرك غرب . سپهر نوساز 9,200,000
شهرك غرب . فاز 2 20 10,000,000
شهرك غرب . فاز 5 18 6,900,000
شهرك غرب . فاز 6 13 8,000,000
شهرك غرب . فلامك نوساز 15,000,000
كوی فراز . شهرك بوعلی نو ساز 7,000,000
كوی فراز . مینا نو ساز 10,000,000
كوی فراز . نیلوفر نو ساز 12,000,000
مرزداران . ابراهیمی نوساز 6,400,000
مرزداران . اطاعتی جنوبی نوساز 6,200,000
مرزداران . البرز نوساز 7,500,000
مرزداران . ایثار نوساز 6,500,000
مرزداران . خرم رودی نوساز 6,500,000
مرزداران . سپهر نوساز 7,500,000
مرزداران . ناهید نوساز 6,200,000
گیشا . جلال آل احمد نوساز 7,000,000
گیشا . خیابان 27 نوساز 7,800,000
گیشا . خیابان 33 نوساز 7,500,000
گیشا . خیابان 36 نوساز 8,000,000
گیشا . خیابان 40 نوساز 7,700,000
گیشا . خیابان پیروزی نوساز 7,400,000

منطقه 3

محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع
آفریقا . چهارراه جهان كودك نوساز 13,500,000
اختیاریه . مسعود نوساز 9,500,000
اختیاریه شمالی . دوقوز 14 5,000,000
اختیاریه شمالی . غفوری نو ساز 10,000,000
اختیاریه شمالی . محدوده مسجد صاحب الزمان 5 7,450,000
اختیاریه شمالی . میدان اختیاریه نوساز 8,500,000
دروس . احتشامیه نوساز 15,000,000
دروس . راستوان نوساز 11,400,000
دروس . سوری نوساز 10,000,000
دروس . وارسته نوساز 11,000,000
دروس . یارمحمدی نوساز 13,700,000
دیباجی جنوبی . برادران جوزی نوساز 9,100,000
دیباجی جنوبی . عین آبادی نوساز 7,500,000
دیباجی جنوبی . منظریه نوساز 9,000,000
دیباجی جنوبی . گركانی نوساز 7,500,000
زرگنده . خاقانی نوساز 11,800,000
زرگنده . عمرانی 2 5,500,000
سئول . شهرك سئول نوساز 10,500,000
سئول . شهرك فجر 20 4,200,000
سئول . محدوده مجموعه ورزشی انقلاب 20 5,000,000
ضرابخانه 10 6,500,000
قلهك . محدوده مترو قلهك نوساز 8,500,000
قلهك . پورمشكاتی نوساز 12,000,000
قلهك . یخچال نوساز 9,000,000
میدان مینا . داراب نیا نوساز 15,000,000
میدان ونك . برزیل شرقی نوساز 8,000,000
ولیعصر . 4 راه پارك وی نوساز 11,000,000
ولیعصر . خاكزاد نوساز 8,500,000
ولیعصر . خیابان جام جم نوساز 13,000,000
ولیعصر . روبروی جام جم نوساز 9,500,000
ولیعصر . محدوه پارك وی نوساز 8,600,000

منطقه 4

محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع
تهران پارس . شهرك پارس نو ساز 5,000,000
جشنواره . 15 متری مطهری نو ساز 3,900,000
جشنواره . اسفندانی نو ساز 4,100,000
جشنواره . امین نو ساز 3,400,000
جشنواره . درختی نو ساز 4,500,000
جشنواره . زهدی نو ساز 3,900,000
جشنواره . شهید نقدی نو ساز 4,000,000
حكیمیه . شهرك والفجر 18 3,000,000
دلاوران . آزادگان شمالی نو ساز 3,500,000
دلاوران . تكاوران شمالی نو ساز 3,500,000
دلاوران . والاییان شمالی نو ساز 3,800,000
شهرك امید 20 7,000,000
شهرك حكیمیه . مجتمع ولیعصر 3 3,500,000
شهرك حكیمیه . پگاه نوساز 5,500,000
شهید عراقی . كشوری نو ساز 7,500,000
شهید عراقی . پایدار فرد نو ساز 7,500,000
فرجام غربی . 4 راه خاور نو ساز 5,400,000
فرجام غربی . تقاطع فرجام و سراج نو ساز 5,500,000
فرجام غربی . حیدرخانی نو ساز 5,000,000
فرجام غربی . عبادی جنوبی نو ساز 5,700,000
فلكه سوم تهرانپارس 5 4,200,000
لویزان . شاه رضایی نو ساز 6,500,000
لویزان . شیان 3 نو ساز 5,700,000
مجیدیه جنوبی . 3 راه ارامنه نو ساز 5,000,000
مجیدیه جنوبی . كرمان جنوبی نو ساز 4,700,000
مجیدیه شمالی . 16 متری دوم نو ساز 5,300,000
مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا شمالی نو ساز 5,000,000
مجیدیه شمالی . كرمان شمالی نو ساز 4,600,000
مجیدیه شمالی . لاهیجانی نو ساز 4,500,000
مجیدیه شمالی . میدان ملت نو ساز 7,000,000
میدان هروی . ظابطی نو ساز 7,000,000
میدان هروی . مكران جنوبی نو ساز 6,700,000
هنگام . چهارراه استقلال نو ساز 4,500,000

منطقه 5

محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع
آبشناسان نو ساز 5,000,000
آیت اله كاشانی . بلوار آلاله نو ساز 4,800,000
آیت اله كاشانی . بلوار اباذر نو ساز 6,500,000
آیت اله كاشانی . بهنام نو ساز 7,800,000
اندیشه شمالی نو ساز 4,800,000
باغ فیض . 22 بهمن نو ساز 5,300,000
باغ فیض . طالقانی نو ساز 4,600,000
جنت آباد شمالی . 22 متری شقایق نو ساز 5,000,000
جنت آباد شمالی . اقاقیا نو ساز 5,100,000
جنت آباد شمالی . بلوار بعثت نو ساز 5,500,000
جنت آباد شمالی . بهارستان نو ساز 4,650,000
جنت آباد شمالی . حصارك نو ساز 2,700,000
جنت آباد شمالی . شهرك مبعث نو ساز 5,500,000
جنت آباد شمالی . شهید ساسانی نو ساز 5,000,000
جنت آباد شمالی . گلزار شرقی نو ساز 5,600,000
شهر زیبا . شربیانی غربی نو ساز 6,500,000
شهر زیبا . قدس نو ساز 5,500,000
شهر زیبا . مرادی نو ساز 5,000,000
شهران . فلكه اول نو ساز 5,200,000
شهران . كوهسار نو ساز 5,500,000
شهران . محدوده پاسگاه نو ساز 4,700,000
شهران . وسك نو ساز 6,100,000
پونك . بلوار كمالی نو ساز 6,700,000
پونك . بلوار همیلا نو ساز 6,600,000
پونك . سردار جنگل نو ساز 6,100,000
پونك . میدان پونك نو ساز 6,800,000

منطقه 6

محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع
امیر آباد . باباطاهر نو ساز 7,100,000
امیر آباد . كارگر شمالی نو ساز 6,200,000
امیر آباد . محدوده پارک لاله نو ساز 6,400,000
جمشیدیه . جبلی نو ساز 12,000,000
قائم مقام فراهانی . مشاهیر نو ساز 6,700,000
محدوده پارك ساعی نو ساز 8,000,000
میدان فلسطین 20 4,500,000
یوسف آباد . بوعلی سینا نو ساز 6,500,000
یوسف آباد . بیستون نو ساز 9,000,000
یوسف آباد . جهان آرا نو ساز 6,500,000
یوسف آباد . جهان مهر نو ساز 7,000,000
یوسف آباد . خیابان 11 نو ساز 8,500,000

منطقه 7

محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع
آپادانا . مرغاب نو ساز 8,600,000
آپادانا . نوبخت نو ساز 9,000,000
باغ صبا نو ساز 5,500,000
تركمنستان نو ساز 7,500,000
خواجه نظام . اجاره دار 3 3,200,000
خواجه نظام . مانگار 3 3,500,000
سبلان جنوبی . 10 متری بانك نو ساز 3,200,000
سبلان شمالی . ابراهیم حسنی نو ساز 3,800,000
سبلان شمالی . حقیقت پسند نو ساز 3,300,000
سبلان شمالی . داوودآبادی نو ساز 3,600,000
سبلان شمالی . شهید علیپور نو ساز 3,700,000
سبلان شمالی . محسن آزادی نو ساز 3,900,000
سهروردی جنوبی . زنده دلان 14 4,700,000
سهروردی جنوبی . ملك 6 5,800,000
سهروردی جنوبی . نوبخت نو ساز 8,700,000
سهروردی شمالی . ابن یمین نو ساز 7,500,000
سهروردی شمالی . اندیشه نو ساز 8,100,000
شریعتی . سهیل نو ساز 11,900,000
شریعتی . ماهرو زاده نو ساز 11,000,000
شریعتی . محدوه پل صدر نو ساز 8,500,000
شریعتی . پایین تراز بهار شیراز نو ساز 6,000,000
میدان سپاه نو ساز 4,700,000

منطقه 8

محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع
تهرانپارس . اردیبهشت نو ساز 4,800,000
تهرانپارس . اردیبهشت 154 نو ساز 7,100,000
تهرانپارس . بلوار شاهد نو ساز 4,700,000
تهرانپارس . بلوار پروین نو ساز 4,200,000
تهرانپارس . دماوند نو ساز 5,500,000
تهرانپارس . رشید جنوبی نو ساز 7,500,000
تهرانپارس . فلکه 4 نو ساز 5,200,000
تهرانپارس .خیابان 220 نو ساز 5,000,000
جانبازان غربی نو ساز 3,900,000
مجیدیه شمالی . استاد حسن بنا نو ساز 5,500,000
مجیدیه شمالی . امیر نیا نو ساز 6,000,000
مجیدیه شمالی . حسینی نو ساز 5,200,000
نارمك . 46 متری غربی نو ساز 6,000,000
نارمك . دردشت نو ساز 6,500,000
نارمك . دمیرچی نو ساز 6,000,000
نارمك . سمنگان نو ساز 5,800,000
نارمك . مدائن شمالی نو ساز 6,500,000
نارمك . مرجان نو ساز 6,200,000
نارمك . مهر نو ساز 6,600,000
نارمك . میدان 16 نو ساز 5,600,000
نارمك . میدان 46 نو ساز 5,300,000
نارمك . میدان 97 نو ساز 6,000,000
نارمك . میدان هلال احمر نو ساز 6,100,000
نارمك . چهارراه تلفنخانه نو ساز 4,900,000
وحیدیه . تسلیحات نو ساز 4,100,000

منطقه 9

محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع
آزادی . بلوار استاد معین 30 12,000,000

منطقه 10

محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع
آذربایجان نو ساز 4,500,000
بریانک نو ساز 2,900,000
رودكی جنوبی 17 6,000,000
میدان شهید عظیمی نو ساز 2,900,000

منطقه 11

محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع
كارگر جنوبی 9 3,000,000

منطقه 12

محله و خیابان عمر ساختمان (سال) قیمت هر متر مربع
مازندران نو ساز 2,900,000
میدان فردوسی نو ساز 4,800,000