اعمال ضوابط سختگیرانه و اصلاح شرایط انجام معاینه فنی

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: محیط زیست بر اساس مصوبه هیات دولت ضوابط سخت گیرانه تری را برای معاینه فنی اعمال می کند، ضمن این که اجرا و انجام معاینه فنی نیز به زودی شامل اصلاحاتی می شود تا از حالت ناکارآمدی فعلی خارج شود.

محمد رستگاری  با بیان این که یکی مهمترین دلایل افزایش آلاینده ها در کلانشهرهایی مانند تهران خودروهای در حال ترددی هستند که در گذشته تولید شده اند، افزود: خوشبختانه وسایل نقلیه ای که در حال حاضر تولید می شوند، استاندارد یورو 4 را دارند.اما خودروهایی وجود دارند که در گذشته، با استاندارد یورو 2 تولید شده اند، حتی در طول این سال ها استاندارد یورو 2 خود را نیز از دست داده اند با این وجود همچنان در سطح شهر تردد می کنند.

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران با بیان این که سازمان محیط زیست بر اساس مصوبه هیات دولت ضوابط سخت گیرانه تری را برای معاینه فنی اعمال می کند، خاطرنشان کرد: ضمن این که اجرا و انجام معاینه فنی نیز به زودی شامل اصلاحاتی می شود تا از حالت ناکارآمدی فعلی خارج شود.

وی افزود: در صورت تشدید ضوابط و نیز اصلاح اجرای معاینه فنی کیفیت هوای تهران بهبود می یابد در غیر این صورت با سال گذشته تفاوتی نخواهد داشت، زیرا بهبود کیفیت سوخت را در سال گذشته نیز شاهد بودیم، بنابراین این امر به تنهایی نمی تواند گره از مشکلات موجود باز کند.

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران در خاتمه به مصوبه هیات دولت در 10 اردیبهشت ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: در بندهای مختلف این مصوبه وظایف و تکالیف تمام دستگاه های ذی ربط برای کاهش آلودگی هوای تهران و سایر کلان شهر ها تعیین شده بود. لذا پیشنهاد و تکلیف قانونی ما نیز حرکت طبق بند های این مصوبه است.