آخرین لیست قیمت تلویزیون

نام   اندازه صفحه نمایش کیفیت صفحه نمایش رزولوشن تصویر قیمت (تومان) بروز زسانی
X.Vision LE-22D40 22″ Full HD 1080×1920 515,000 26 دقیقه‌ پیش
X.Vision LE-24D40 24″ HD 1366X768 555,000 2 ساعت پیش
TCL 19T3520 19 “ FULL HD 1920X1080 578,000 24 دقیقه‌ پیش
TCL 24T3520 24 “ FULL HD 1920X1080 669,000 24 دقیقه‌ پیش
X.Vision LE-29D40 29″ HD 1366X768 720,000 26 دقیقه‌ پیش
X.Vision XS2940 TV 29″ HD 768 × 1366 755,000 2 ساعت پیش
LG 24MT45000 TV 24″ HD 768 × 1366 799,000 2 ساعت پیش
Sony KDL-32R400A 32 “ HD 1280X720 860,000 26 دقیقه‌ پیش
LG 32LB552 32 Full HD 890,000 26 دقیقه‌ پیش
Samsung 32H4270 32 HD 900,000 26 دقیقه‌ پیش
TCL 32T3520 32 “ HD 1366X768 927,000 24 دقیقه‌ پیش
LG 32LB55100GI TV 32″ HD 1366×768 950,000 26 دقیقه‌ پیش
LG 29MT45000 TV 29 “ HD 768 × 1366 953,000 2 ساعت پیش
LG 32LY340 32 Full HD 980,000 26 دقیقه‌ پیش
X.Vision XC3240 TV 32″ HD 990,000 24 دقیقه‌ پیش
Samsung 32H4595 32″ FULL HD 1366X768 1,090,000 24 دقیقه‌ پیش
Sharp LC-32LE1550 LED TV 32″ HD 1366×768 1,095,000 24 دقیقه‌ پیش
Technocom ET32E66B TV 32 “ HD 720 × 1280 1,099,000 2 ساعت پیش
LG 32LB56100 TV 32″ Full HD 1920 × 1080 1,199,000 2 ساعت پیش
Samsung 43H4550 43″ HD 1024X768 1,205,000 24 دقیقه‌ پیش
Samsung 43H4850 TV 43″ HD 1024X768 1,270,000 24 دقیقه‌ پیش
Sony KDL-32W670A 32″ Full HD 1920X1080 1,300,000 26 دقیقه‌ پیش
LG 42LB56100GI TV 42″ Full HD 1,300,000 26 دقیقه‌ پیش
Sony KDL-32R420 32 “ HD 760 × 1280 1,349,000 2 ساعت پیش
LG 42LY340 42 Full HD 1,380,000 26 دقیقه‌ پیش
LG 42LB5630 42 Full HD 1,380,000 26 دقیقه‌ پیش
40R452 40 Full HD 1,400,000 26 دقیقه‌ پیش
LG 42LB58200 TV 42 “ Full HD 1920×1080 1,420,000 26 دقیقه‌ پیش
PHILIPS LED 3D FULL HD TV 47PFK7179 40″ Full HD 1080 × 1920 1,420,000 26 دقیقه‌ پیش
Samsung 43H4950 TV 43″ HD 1024×768 1,470,000 24 دقیقه‌ پیش
Xvision 39KF30 39″ Full HD 1920X1080 1,470,000 24 دقیقه‌ پیش
X.Vision LE-XK4060 TV 40″ Full HD 1,485,000 24 دقیقه‌ پیش
Snowa SL3D-32S96BLD Smart LED TV 32 “ HD 720 × 1280 1,498,000 2 ساعت پیش
Sony KDL-40R450 40″ Full HD 1920X1080 1,540,000 26 دقیقه‌ پیش
40W600B 40 Full HD 1,590,000 26 دقیقه‌ پیش
Technocom ET39E66CB TV 39 “ Full HD 1920 × 1080 1,599,000 2 ساعت پیش
Sharp LC-39LE1550 LED TV 39″ Full HD 1080×1920 1,610,000 24 دقیقه‌ پیش
Samsung 40H4860 40 “ Full HD 1920×1080 1,610,000 24 دقیقه‌ پیش
Samsung LED 40F5000 40 “ FULL HD 1920X1080 1,630,000 26 دقیقه‌ پیش
TCL 40S4690 40 “ FULL HD 1080 × 1920 1,640,000 24 دقیقه‌ پیش
Samsung 40H5855 40 “ FULL HD 1920×1080 1,640,000 24 دقیقه‌ پیش
Samsung LED 40F5500 40″ 1,700,000 26 دقیقه‌ پیش
PHILIPS 42PFL2908 42″ Full HD 1920 × 1080 1,710,000 26 دقیقه‌ پیش
Samsung 51H4850 TV 51″ HD 1024X768 1,730,000 24 دقیقه‌ پیش
40W605B 40 Full HD 1,740,000 26 دقیقه‌ پیش
Snowa SLD-42S36BLD LED TV 42 “ Full HD 1920 × 1080 1,745,000 2 ساعت پیش
TCL 42B3700 LED TV 1,749,000 2 ساعت پیش
Samsung 40H6430 TV 40 “ Full HD 1920 × 1080 1,790,000 24 دقیقه‌ پیش
47LY340 47 Full HD 1,830,000 26 دقیقه‌ پیش
LG 47LB56100GI TV 47 “ Full HD 1,870,000 26 دقیقه‌ پیش
LG 42LN57200 42″ Full HD 1920X1080 1,880,000 24 دقیقه‌ پیش
Panasonic Plasma Full HDTV with 3D 65ST60 65 “ FULL HD 1920X1080 1,880,000 26 دقیقه‌ پیش
Samsung 51H4950 TV 51″ HD 1024×768 1,880,000 24 دقیقه‌ پیش
Samsung LED 46F5500 46″ 1,940,000 26 دقیقه‌ پیش
LG 47LB5630 47″ Full HD 1,950,000 26 دقیقه‌ پیش
Samsung 48H4200 48 “ HD 1,950,000 26 دقیقه‌ پیش
X.Vision LE-42K3DS200 42″ Full HD 1920×1080 1,960,000 24 دقیقه‌ پیش
LG LED 47LB5820 47 Full HD 1,980,000 26 دقیقه‌ پیش
Sony KDL-46R450 46″ Full HD 1920X1080 2,000,000 26 دقیقه‌ پیش
LG 42LB69000 TV 42 “ Full HD 1920×1080 2,000,000 26 دقیقه‌ پیش
Samsung LED 46F5000 46 “ Full HD 1080 1920X1080 2,030,000 26 دقیقه‌ پیش
Sony KDL-42R500 42″ Full HD 1920X1080 2,080,000 26 دقیقه‌ پیش
42PFL5008D 42 Full HD 2,090,000 26 دقیقه‌ پیش
LG 42LB7200 42 “ Full HD 2,090,000 26 دقیقه‌ پیش
LG LED 47LB5610 47 Full HD 2,100,000 26 دقیقه‌ پیش
samsung 40H5270AS 40 Full HD 2,100,000 26 دقیقه‌ پیش
LG 49LB552 49 Full HD 2,100,000 26 دقیقه‌ پیش
LG 42LB62300 LED TV 42 “ Full HD 1920 × 1080 2,129,000 2 ساعت پیش
Panasonic 42A410 TV 42″ Full HD 1080 × 1920 2,190,000 2 ساعت پیش
Sony LED 3D 42W800B 42 “ Full HD 2,200,000 26 دقیقه‌ پیش
Samsung 48H5855 48 “ Full HD 1920×1080 2,225,000 24 دقیقه‌ پیش
Samsung 48H5860 TV 48″ Full HD 1920 × 1080 2,238,000 2 ساعت پیش
Sony KDL-40W600 TV 40″ Full HD 1920×1080 2,250,000 24 دقیقه‌ پیش
X.Vision XS5020 LED TV 50 “ Full HD 1920 × 1080 2,250,000 2 ساعت پیش
Snowa SL3D-39S96BLD Smart LED TV 39 “ Full HD 1920 × 1080 2,299,000 2 ساعت پیش
Samsung 46H5870 TV 46″ Full HD 1080 × 1920 2,299,000 2 ساعت پیش
Samsung 48H5865 TV 48 “ Full HD 1920 × 1080 2,299,000 2 ساعت پیش
Philips 50PFL3108S 50 “ Full HD 2,369,000 26 دقیقه‌ پیش
42W828B 42 Full HD 2,380,000 26 دقیقه‌ پیش
TCL 48B3700 LED TV 2,399,000 2 ساعت پیش
Snowa SLD-49S36BLD LED TV 49 “ Full HD 1920 × 1080 2,399,000 2 ساعت پیش
LG 50LB58200 TV 50 “ Full HD 2,400,000 26 دقیقه‌ پیش
48W600B 48″ Full HD 2,400,000 26 دقیقه‌ پیش
LG LED 3D 42LA6610 42 “ FULL HD 1920X1080 2,420,000 26 دقیقه‌ پیش
LG 42LB67000 TV 42 “ Full HD 1920×1080 2,450,000 26 دقیقه‌ پیش
47LB6700 47 Full HD 2,450,000 26 دقیقه‌ پیش
Philips LED 3D 42PFK6589 42 “ Full HD 2,500,000 26 دقیقه‌ پیش
Snowa SL3D-42S96BLD Smart LED TV 42 “ Full HD 1920 × 1080 2,525,000 2 ساعت پیش
PHILIPS 42PFK6549 42″ Full HD 1920 × 1080 2,540,000 26 دقیقه‌ پیش
LG 49LB62300 LED TV 2,579,000 2 ساعت پیش
Samsung 46H6360 TV 46 “ Full HD 1080 × 1920 2,599,000 2 ساعت پیش
LG 47LB69000 TV 47″ Full HD 1920×1080 2,600,000 26 دقیقه‌ پیش
sony 48W605B 48″ 2,600,000 26 دقیقه‌ پیش
Samsung 48H6430 TV 48″ Full HD 1920 × 1080 2,680,000 24 دقیقه‌ پیش
Technocom ET42E68SCW TV 42 “ Full HD 1920 × 1080 2,735,000 2 ساعت پیش
Samsung 50F6400 50″ Full HD 1920X1080 2,760,000 26 دقیقه‌ پیش
X.Vision LE-47K3DS200 47″ Full HD 1920×1080 2,780,000 24 دقیقه‌ پیش
Sony KDL-42W800 TV 42″ Full HD 1920×1080 2,799,000 2 ساعت پیش
LG 49UB83000 Smart TV 2,800,000 26 دقیقه‌ پیش
46PFL5008D 46″ Full HD 2,829,000 26 دقیقه‌ پیش
Sony LED 3D 42W800A 42″ 2,840,000 26 دقیقه‌ پیش
SHARP LED LC-40LE8300X 40″ Full HD 1920 × 1080 2,880,000 24 دقیقه‌ پیش
LG LED 55LB5820 55 “ Full HD 1920×1080 2,900,000 26 دقیقه‌ پیش
LG 49UB850 55 Ultra HD (4K) 2,900,000 26 دقیقه‌ پیش
LG 47LB65200 TV 47″ Full HD 1920×1080 2,930,000 26 دقیقه‌ پیش
Sony KDL-48W600 TV 48″ Full HD 1920×1080 2,950,000 24 دقیقه‌ پیش
Sony KDL-47R500 47″ Full HD 1920X1080 3,050,000 26 دقیقه‌ پیش
Daewoo DLE3D-42E8100-DPB TV 42 “ Full HD 1920 × 1080 3,055,000 2 ساعت پیش
philips 42PFK7109 47 Full HD 3,099,000 26 دقیقه‌ پیش
LG 47LB7200 47″ Full HD 3,100,000 26 دقیقه‌ پیش
50LB6700 50 Full HD 3,200,000 26 دقیقه‌ پیش
Sony KDL-50W800 TV 50″ Full HD 1920× 1080 3,240,000 26 دقیقه‌ پیش
LG 55LB552 55″ Full HD 3,250,000 26 دقیقه‌ پیش
Samsung 48H6490 Smart TV 48″ Full HD 1080×1920 3,259,000 2 ساعت پیش
50PFT6509 50 Full HD 3,270,000 26 دقیقه‌ پیش
Panasonic 50A410 TV 50″ Full HD 1080 × 1920 3,299,000 2 ساعت پیش
LG 49LB8700 49 “ Full HD 3,300,000 26 دقیقه‌ پیش
50PFL5008D 50″ Full HD 3,330,000 26 دقیقه‌ پیش
LG 55LB6520 55 “ Full HD 3,350,000 26 دقیقه‌ پیش
46PFL4208 46 Full HD 3,359,000 26 دقیقه‌ پیش
Samsung 55F6400 55″ Full HD 1920X1080 3,400,000 26 دقیقه‌ پیش
samsung 55H6400 55 Full HD 3,480,000 26 دقیقه‌ پیش
X.Vision LE-55K3DS200 55 “ Full HD 1920×1080 3,490,000 24 دقیقه‌ پیش
LG 55LB7200 55 Full HD 3,550,000 26 دقیقه‌ پیش
Daewoo DLE3D-47E5500-DPB TV 47 “ Full HD 1920× 1080 3,599,000 2 ساعت پیش
Snowa SLD-58S36BLD LED TV 58 “ Full HD 1920 × 1080 3,599,000 2 ساعت پیش
Sony LED 3D 55W800B 55 “ Full HD 3,650,000 26 دقیقه‌ پیش
SONY LED 3D 55W800 55 “ 1920X1080 3,650,000 26 دقیقه‌ پیش
Sharp LC-46LE8400X LED TV 46″ Full HD 1080×1920 3,750,000 24 دقیقه‌ پیش
LG 105UC9 Curved Smart LED TV 3,899,000 2 ساعت پیش
Samsung 55H6390 TV 55 “ Full HD 1080×1920 3,990,000 2 ساعت پیش
55LB6700 55 Full HD 4,020,000 26 دقیقه‌ پیش
60W600B 60 Full HD 4,050,000 26 دقیقه‌ پیش
LG 55UB83000 Smart TV 4,100,000 26 دقیقه‌ پیش
Samsung 55H6430 TV 55 “ Full HD 1920 × 1080 4,130,000 24 دقیقه‌ پیش
LG 60LB56100GI TV 60″ Full HD 1080×1920 4,140,000 26 دقیقه‌ پیش
Samsung LED 46F8000 46 “ Full HD 1080 1920X1080 4,370,000 26 دقیقه‌ پیش
Samsung 50HU8850 TV 50″ 4K Ultra HD 2160 × 3840 4,553,000 2 ساعت پیش
Philips LED 3D 55PFK6589 55 “ Full HD 4,629,000 26 دقیقه‌ پیش
Samsung 55H6490 Smart TV 55 “ Full HD 1080×1920 4,670,000 24 دقیقه‌ پیش
Sony KDL-55W800 TV 55 “ Full HD 1920× 1080 4,900,000 24 دقیقه‌ پیش
Technocom ET55E68DSCW TV 55 “ Full HD 1920 × 1080 4,999,000 2 ساعت پیش
Samsung 48HU8890 TV 48 “ 4K Ultra HD 2160 × 3840 5,030,000 24 دقیقه‌ پیش
LG 55UB850 55 Ultra HD (4K) 5,210,000 26 دقیقه‌ پیش
Samsung 55H7790 TV 55″ Full HD 1080 × 1920 5,250,000 24 دقیقه‌ پیش
Samsung 60H6390 60 “ Full HD 1920×1080 5,450,000 24 دقیقه‌ پیش
LG 55LA9700 65 Full HD 5,640,000 26 دقیقه‌ پیش
LG LED 3D 55LA74000 55 “ FULL HD 1920X1080 5,820,000 24 دقیقه‌ پیش
Sony 60W850B 60 Full HD 5,900,000 26 دقیقه‌ پیش
60W855 60 Full HD 6,200,000 26 دقیقه‌ پیش
Samsung 55H8000 65 “ Full HD 6,200,000 26 دقیقه‌ پیش
LG 55UB85000 GI TV 55 “ 4K Ultra HD 3840×2160 6,499,000 2 ساعت پیش
SONY 49X8500B 49 “ 4K چهار برابر فول اچ دی 6,500,000 26 دقیقه‌ پیش
Samsung 55HU8890 TV 55 “ 4K Ultra HD 3840×2160 6,690,000 24 دقیقه‌ پیش
Samsung 55HC8880 Curved TV 55″ Full HD 1080×1920 6,690,000 24 دقیقه‌ پیش
LG 60LB8700 60 “ Full HD 6,720,000 26 دقیقه‌ پیش
SHARP LED LC-60LE9400X 60″ Full HD 1080 × 1920 6,850,000 24 دقیقه‌ پیش
Sony KDL-55W900A 55″ Full HD 1920X1080 6,950,000 26 دقیقه‌ پیش
TOSHIBA FULL HD LED TV L5450 IPS LED 1080 × 1920 7,130,000 26 دقیقه‌ پیش
55PDL8908S 55 Full HD 7,179,000 26 دقیقه‌ پیش
Samsung 55F9000 55″ Full HD 4K 7,400,000 26 دقیقه‌ پیش
Samsung LED 32EH4003 32 “ 8,350,000 26 دقیقه‌ پیش
Samsung 65H6490 65 “ Full HD 1080×1920 8,450,000 24 دقیقه‌ پیش
Sony KD-55X8500B 4K TV 55 “ 4K Ultra HD 2160 × 3840 8,499,000 2 ساعت پیش
Samsung 55HUC9990 TV 55 “ 4K Ultra HD 3840×2160 8,550,000 24 دقیقه‌ پیش
SONY 4K 3D LED 55X8504 55 “ 4K چهار برابر فول اچ دی 3840×2160 8,670,000 26 دقیقه‌ پیش
Sony 3D LED 55HX850 55″ 9,400,000 26 دقیقه‌ پیش
LG 4K 65UB980 65 “ (Ultra HD (4K 9,800,000 26 دقیقه‌ پیش
Sony 70W850B 70 “ Full HD 9,800,000 26 دقیقه‌ پیش
Samsung 65HUC8990 65″ Full HD 12,770,000 24 دقیقه‌ پیش
Samsung 75H6490 75 “ Full HD 1080×1920 14,750,000 24 دقیقه‌ پیش