پایان عراق ! تایم، جزئیات تقسیم عراق را منتشر کرد

رضا قزوینی: مجله آمریکایی تایم در گزارشی مفصل از طرح واشنگتن برای تقسیم عراق، عنوان " پایان عراق " را برای جلد شماره اخیر خود اختصاص داد.

مجله تایم در گزارشی هشت صفحه ای جزئیات طرح تقسم عراق را به سه کشور کردنشین، سنی نشین و شیعه نشین منتشر کرد.

در این گزارش چندین نقشه جغرافیایی ضمیمه شده است که مناطق توزیع جمعیتی کردها، شیعیان و اهل سنت را نشان می دهد. بر این اساس بغداد که براساس گزارش آمریکایی ها 30 درصد آن را اهل سنت تشکیل می دهد در اختیار دولت سنی خواهد بود. کرکوک نیز در نوار مرزی میان دولت سنی و کردی قرار خواهد گرفت اما بخشی از کردستان به شمار می رود.

مجله تایم که غالبا نظرات دولت آمریکا را منعکس می کند در بخش دیگری از این گزارش افشا می کند که مناطق کردی سوریه  به دولت کردنشین و برخی از مناطق سنی سوریه به دولت سنی عراق الحاق خواهد یافت.

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید در واکنش به طرح جلد مجله تایم گفت: مفهوم تقسیم غیر واضح و مفهومی جدید است ! و هرگونه تلاش برای ارائه یک راه حل غیرعراقی برای عراق خطرناک خواهد بود.

سخنگوی کاخ سفید در واکنش به خشم عراقی ها از طرح کنگره برای تقسیم عراق ادعا کرد: تصمیم تشکیل دولت در عراق به عهده مردم این کشور است که تصمیم می گیرند چگونه نقشه جغرافیایی خود را ترسیم کنند.

مجله تایم در ادامه گزارش خود از جزئیات طرح تقسیم عراق نوشت: دولت شیعه به سمت مناطق جنوبی خودامتداد خواهد یافت و بخش هایی از کویت و شمال شرق عربستان در اختیار آن قرار خواهد گرفت.

برخی ناظران معتقدند توسعه مناطق تحت کنترل دولت شیعی در نقشه مجله تایم با هدف فریب دادن شیعیان صورت می گیرد تا به آنها القا کند در مقابل کوتاه آمدن از بغداد، مناطقی از عربستان به آنها داده خواهد شد !

این ناظران می گویند طرح تقسیم عراق در صورتی که نبردها در منطقه پیچیده تر شود توسط برخی بازیگران منطقه ای و بین المللی کلید خواهد خورد تا با طولانی شدن جنگ میان مراکز نزاع، نقشه و طرح تشکیل کشورهای جدید مورد پذیرش قرار بگیرد.