رشد ۹۹ درصدی استقبال مشتریان از همراه بانک صادرات ایران

تازه ترین آمارهای خدمات نوین بانکی بانک صادرات ایران، از رشد ٩٩ درصدی سالانه تعداد تراکنش های موفق سامانه همراه بانک طی شهریور ٩۶ حکایت دارد.

موبنا – به گزارش موبنا، مجموع تعداد تراکنش های موفق سامانه همراه بانک صادرات ایران در شهریور ماه ٩۶ به بیش از ٢١ میلیون و ٣۴٨ هزار تراکنش رسید که نسبت به ماه قبل ٣ درصد و نسبت به شهریورماه سال گذشته ٩٩درصد رشد ثبت کرده است.
علاوه بر این، طی مدت مذکور، تعداد تراکنش های موفق سامانه پرداخت اینترنتی بانک صادرات ایران نیز به ٨٩١ هزار تراکنش رسید که نسبت به ماه قبل ٣ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ٢٣ درصد افزایش داشته است.
این گزارش می افزاید: تعداد تراکنش های دستگاه های خودپرداز بانک صادرات ایران در شهریور ماه به مرز ۶۵ میلیون تراکنش رسید که نسبت به مرداد ماه ٢ درصد افزایش ثبت کرده است. علاوه بر این طی مدت مذکور، میانگین روزانه تعداد تراکنش های دستگاه های خودپرداز بانک صادرات ایران نزدیک به ٣ میلیون تراکنش گزارش شده که نسبت به مرداد ماه ٢ درصد رشد داشته است.
بر پایه همین گزارش به نقل از اداره کل خدمات نوین بانکی این بانک، تعداد پایانه های فروشگاهی (pos) طی شهریور ماه از ۴۶١ هزار دستگاه فراتر رفت و مجموع تراکنش های این دستگاه ها طی این مدت، از ٨١ میلیون تراکنش فراتر رفت که نسبت به ماه قبل از آن ٣ درصد و نسبت به شهریور سال گذشته ١٧ درصد افزایش ثبت کرده است.
در آخرین ماه تابستان ٩۶، تعداد کارت های صادره بانک صادرات ایران با رشد یک درصدی به مرز ٧١ میلیون کارت رسید و تعداد کل تراکنش های سیستم سپهر نیز ٧٣۵ میلیون تراکنش را رقم زد. در همین مدت میانگین روزانه تراکنش های سیستم سپهر از حد ٢٣ میلیون تراکنش عبور کرد.