چند ساعت تا تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود بانکی

شورای پول و اعتبار تا ساعاتی دیگر کاهش نرخ سود بانکی را بررسی و برای آن تصمیم‌گیری می‌کند.

شورای پول و اعتبار امروز ساعت 16 و 30 دقیقه تشکیل جلسه می‌دهد و طبق اعلام قبلی، دستور کار امروز شورا بازنگری در نرخ سود بانکی است.

شورای پول و اعتبار در آخرین مصوبه خود برای نرخ سود، حداکثر نرخ سود سپرده یک ساله، سود تسهیلات عقود مبادله‌ای و حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی را به ترتیب 22 درصد، 22 درصد و 21 درصد تعیین کرد.

با توجه به کاهش نرخ تورم به 15.5 درصد و فاصله 6.5 درصدی آن با سود سپرده، بانک مرکزی کاهش نرخ سود را در دستور کار خود قرار داده است.

بررسی 30 سال رابطه نرخ سود سپرده و تورم نشان می‌دهد، از سال 63 که قانون بانکداری بدون ربا تصویب و ابلاغ شده است، تا سال 92، در تمام این سال‌ها فقط 7 سال نرخ سود سپرده بیشتر از تورم بوده و در واقع نرخ موثر سود سپرده مثبت بوده است.

نرخ موثر سود سپرده در سال 64 مثبت 1.1 درصد، سال 79 مثبت 1.4 درصد، سال 80 مثبت 1.6 درصد، سال 84 مثبت 2.6 درصد، سال 85 مثبت 4.1 درصد، سال 88 مثبت 3.7 درصد و 89 مثبت 1.6 درصد است.

رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارنظر خود در این باره، گفته است: «وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده حدود 2 درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد و نرخ سود تسهیلات نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود 4 درصدی برای بانک حاصل شود.»

«با این اقدام زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده‌ها فراهم می‌شود به نحوی که منافع سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان همزمان رعایت شود.»

«بانک مرکزی در نظر دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین و به بانک‌ها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد.