رتبه یازدهم بانک قرض الحسنه رسالت در تراکنش های شاپرکی

بانک قرض الحسنه رسالت رتبه یازدهم تعداد و رتبه دوازدهم مبلغ تراکنش های شاپرکی را به خود اختصاص داد.

موبنا – به گزارش موبنا و به نقل از روابط عمومی بانک رسالت، گستره فعالیت هر یک از بانک‌ها در پذیرش تعداد و مبلغ تراکنش‌های پشتیبانی شده در شبکه شاپرک بیانگر میزان گسترش خدمات بانکداری نوین در هر یک از این بانک‌ها است. براساس آمار شاپرک بانک قرض الحسنه رسالت بعد از گذشت پنج سال فعالیت در شبکه شتاب اردیبهشت ماه ۹۶ از بین بانک ها و نهادهای پولی مجاز رتبه یازدهم تراکنش‌های بازار را به خود اختصاص داده است.