تغییرات قیمت ۱۱ گروه کالایی در هفته منتهی به ۴ اردیبهشت

در هفته منتهی به 4 اردیبهشت قیمت 8 گروه افزایش و تخم مرغ 2.6 درصد و روغن نباتی 0.1 درصد کاهش یافت.

متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران هفته منتهی به 4 اردیبهشت ماه نشان می‌دهد قیمت گروه‌ لبنیات 0.2 درصد، برنج 2.2 درصد، حبوب 0.9 درصد، میوه‌های تازه 1.7 درصد، سبزی‌های تازه 7.1 درصد، گوشت قرمز 0.1 درصد، گوشت مرغ 0.6 درصد، قند و شکر 0.1 درصد افزایش داشته است.

همچنین تخم مرغ 2.6 درصد و روغن نباتی 0.1 درصد کاهش یافته و بهای چای هم بدون تغییر بوده است.

* لبنیات و تخم‌مرغ

براساس گزارش بانک مرکزی در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل 0.2 درصد کاهش ولی بهای ماست پاستوریزه 0.7 درصد افزایش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم‌مرغ معادل 2.6 درصد کاهش یافت و شانه‌ای 70 هزار الی 100 هزار ریال فروش می‌رفت.

* برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج، قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل 2.1 درصد و 2.4 درصد افزایش داشت. در گروه حبوب، بهای نخود و لوبیا قرمز ثابت بود. قیمت لوبیا چشم بلبلی معادل 0.9 درصد و لوبیا سفید 0.8 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.5 درصد تا2.5 درصد افزایش یافت.

* میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفت مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن‌ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌گردید. میوه‌فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه قیمت سیب قرمز و سیب زرد تخم‌ لبنان به ترتیب معادل 0.6 درصد و 0.8 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.6 درصد تا 5.4 درصد افزایش داشت. در گروه سبزی‌های تازه قیمت خیار معادل 5.1 درصد، سیب‌زمینی 0.2 درصد و لوبیا سبز 0.5 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 1.2 درصد تا 17.0 درصد افزایش یافت.

* گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت گوسفند معادل 0.2 درصد و گوشت مرغ 0.6 درصد افزایش داشت و بهای گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر بود.

* قند، شکر، چای و روغن‌ نباتی

در این هفته قیمت قند معادل 0.1 درصد و شکر 0.2 درصد افزایش ولی بهای انواع روغن نباتی 0.1 درصد کاهش یافت و قیمت چای خارجی ثابت بود.

گروه کالا درصد تغییر نسبت به هفته قبل درصد تغییر نسبت به هفته مشابه ماه قبل درصد تغییر نسبت به هفته مشابه سال قبل
لبنیات 0.2 ــــ 13.7
تخم مرغ 2.6- ــــ 0.5
برنج 2.2 ــــ 8.9
حبوب 0.9 ــــ 6.9
میوه‌های تازه 1.7 ــــ 53.7
سبزی‌های تازه 7.1 ــــ 9.8-
گوشت قرمز 0.1 ــــ 6.9
قند و شکر 0.1 ــــ 6.2
گوشت مرغ 0.6 ــــ 11-
چای 0 ــــ 8.9
روغن نباتی 0.1- ــــ 0