چهار مرکز مخابراتی توسعه می یابد

موبنا - عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات آزادگان، شهید عاطف، صالحیه و تندگویان از امروز آغاز می شود.

به گزارش موبنا به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات آزادگان با پیش شماره های 8817، 8850 الی 8854 و 8873 الی 8876 در محدوده خیابان های قندی، عربعلی، گلشن و کوچه چهارم و در مرکز مخابرات شهید عاطف با پیش شماره های 7729، 7770 الی 7774 و 7786 الی 7788 در محدوده خیابان های 138 غربی، دماوند، شهید برادران صادقی و کیخسروی و در مرکز مخابرات صالحیه با پیش شماره های 5662، 5663 در محدوده خیابان بختیاری، کوچه های مهر 2، میلان 4 و 5 به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است. با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی و دیتای مشترکین در مرکز مخابرات تندگویان از ساعت 2 بامداد به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود.