قتل زن تنها توسط یک کارتن خواب

مرد معتاد که زن تنها را با ضربه‌های چاقو به قتل رسانده بود، پس از پنج سال پای میز محاکمه قرار گرفت.

شامگاه بیست و چهارم آذر سال 89 ماموران در جریان قتل زنی در خیابان شهباز تهران قرار گرفتند. تیم جنایی پس از حضور در محل دریافتند، «سمیرا» سی و هفت ساله به تنهایی در خانه قدیمی زندگی می کرد و با ضربه های چاقو به قتل رسیده است.

کارآگاهان پس از تحقیقات محلی چند مظنون را در این زمینه دستگیر کردند که در جریان تحقیقات از آنها مشخص شد، قاتل مرد معتادی به نام صالح است که دستگیر و در بازجویی ها به قتل اعتراف کرد.

پنج سال پس از این جنایت، متهم دیروز در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی اصغر عبداللهی پای میز محاکمه قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست برای متهم تقاضای مجازات قانونی کرد. اولیای دم مقتول هم در دادسرا برای قاتل تقاضای قصاص کرده بودند.

رئیس دادگاه در ادامه با تفهیم اتهام به متهم از او خواست به دفاع از خود بپردازد که صالح در دفاعیاتش گفت: چند سال قبل از جنایت با زنی به نام «شیوا» ازدواج کرده و همه زندگی ام را خرج این زن کردم و در نهایت هم کارتن خواب شدم. همان زمان شیوا مرا رها کرد و با مردی به نام «جابر» ازدواج کرد، البته جابر هم وضع خوبی نداشت. یک شب جابر و شیوا را در خیابان دیدم. از سر دلسوزی خواستند برای خواب به خانه زنی به نام سمیرا بروم. من هم به خاطر این که جایی برای خواب نداشتم، قبول کردم. روزها سر کار می رفتم و شب ها در خانه سمیرا می خوابیدم. شب حادثه با جابر درگیرم شدم. او ابتدا با چوب ضربه ای به سرم زد و من به راهرو دویدم و از میان ظرف های کثیف، چاقویی برداشتم تا جابر را بترسانم. جابر به اتاق دوید و پشت سمیرا پنهان شد. جابر برای یک لحظه جاخالی داد و سمیرا مقابلم قرار گرفت که چاقو به او برخورد کرد.