ریزش گود خیابان سهروردی

دبیر کمیته عمران شورای شهر با اعلام خبر ریزش گود در خیابان سهروردی در صبح امروز از ساخت و ساز در خیابان باران در غرب ازگل انتقاد کرد و گفت: از این محدوده که خیابان نیز هست، لوله آب رد شده است.

اقبال شاکری در یکصد و چهل و هشتمین جلسه علنی از چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از این که در روز 4 اردیبهشت، شهرداری  در غرب ازگل خیابان باران را بسته و شروع به گودبرداری کرده است، گفت: هنگام ساخت و ساز حضور نیروی انتظامی منجر شده است که شهرداری ادعا کند برای مقابله با برج سازی توسط سودجویان در این منطقه می خواهیم ساخت و ساز کنیم، این در حالی است که در این منطقه لوله آب رسانی رد شده است.
وی با بیان این که در نقشه های شهری این منطقه خیابان است، اذعان کرد: خیابان قابل ساخت و ساز نیست؛ این در حالی است که در حال حاضر برای ممانعت از تردد مردم در این محدوده گارد ریل احداث شده است.
این عضو شورای شهر افزود: درخواست می کنم این محدوده به فضای عمومی تبدیل شود.

دبیر کمیته عمران شورای شهر در پایان گفت: صبح امروز در خیابان سهروردی نیز یک گود ریزش کرد.