جدول قیمت روز دوربین دیجیتال

لیست قیمت روز دوربین کامپکت و DSLR کانن و نیکون منتشر می‌شود.

 قیمت دوربین DSLR کانن (Canon)

مدل نوع سنسور و دقت حداقل و حداکثر سرعت شاتر اندازه و دقت مانیتور دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی نوع باتری و  کارت حافظه قیمت
EOS 7D

Mark II

CMOS/ 21 MP  30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه  3.0 / ثابت/

1040000

 Full HD / ده فریم LP E6

SD/SDHC/SDXC

5,500,000
EOS 5D

Mark III

 CMOS/ 22 MP  30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه  3.2 / ثابت/

1040000

 Full HD / شش فریم  LP E6SD/SDHC/SDXC 9,680,000
EOS M CMOS/ 18.5 MP  60 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه  3.0 / ثابت/

1040000

Full HD LP E12

SD/SDHC/SDXC

 1,240,000
1200D با لنز

18-55

CMOS/ 19 MP  60 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه  3 / ثابت/

460000

 Full HD / سه فریم LP E10

SD/SDHC/SDXC

 1,150,000
  7D با لنز

18-200

CMOS/ 18 MP  30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه   3 / ثابت/

920000

 Full HD / هشت فریم LP E6

SD/SDHC/SDXC

 4,390,000
 70D با لنز

18-135

CMOS/ 20 MP   30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه  3 / متحرک/

1040000

  Full HD / هفت فریم   LP E6

SD/SDHC/SDXC

 3,830,000
 70D CMOS/ 20 MP   30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه  3 / متحرک/

1040000

  Full HD / هفت فریم   LP E6

SD/SDHC/SDXC

2,800,000
 700D با لنز

18-55

CMOS/ 18 MP  30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه  3 / متحرک/

1040000

 Full HD / پنج فریم   LP E8

SD/SDHC/SDXC

 1,790,000
 6D با لنز

24-105

CMOS/ 20.2 MP  30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه  3 / ثابت/

1040000

 Full HD / چهار و نیم فریم   LP E6

SD/SDHC/SDXC

6,500,000
 6D CMOS/ 20.2 MP  30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه 3 / ثابت/

1040000

 Full HD / چهار و نیم فریم   LP E6

SD/SDHC/SDXC

4,480,000
 650D با لنز

18-55

CMOS/ 18 MP  60 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه 3 / متحرک/

1040000

 Full HD / پنج فریم   LP E8

SD/SDHC/SDXC

1,860,000
 5D Mark

III

CMOS/ 18 MP   30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه 3.2 / ثابت/

1040000

 Full HD / شش فریم   LP E6

SD/SDHC/SDXC

 7,700,000
  60D با لنز

18-135

CMOS/ 18 MP   30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه  3 / متحرک/

1040000

  Full HD / 5.3 فریم  LP E6

SD/SDHC/SDXC

3,150,000
1100D با لنز

18-55

CMOS/ 12 MP   30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه  2.7 / ثابت/

230000

  Full HD / سه فریم  LP E10

SD/SDHC/SDXC

 1,070,000
600D با لنز

18-55

CMOS/ 18 MP   30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه  3 / ثابت/

1040000

  Full HD / 3.7 فریم   LP E8

SD/SDHC/SDXC

 1,600,000
7D

Body

CMOS/ 18 MP  30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه 3 / ثابت/

920000

Full HD / هشت فریم LP E6

SD/SDHC/SDXC

3,000,000

 

—————————————————————————-

 قیمت دوربین DSLR نیکون (Nikon)

مدل نوع سنسور و دقت حداقل و حداکثر سرعت شاتر اندازه و دقت مانیتور دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی نوع باتری و  کارت حافظه قیمت
 D800E CMOS/ 36.3 MP  30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه 3.2 / ثابت/

921000

 Full HD / شش فریم  EN-EL15

SD/SDHC/SDXC

CF Type I

 D750 CMOS/ 24 MP  30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه  3.2 / ثابت/

1229000

 Full HD / شش و نیم فریم  EN-EL15

SD/SDHC/SDXC

 5,500,000
D5300 با لنز

18-55

CMOS/ 24 MP  30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه  3.2 / متحرک/

1037000

 Full HD / پنج فریم  EN-EL14

SD/SDHC/SDXC

1,990,000
 D610 CMOS/ 24 MP  30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه   3.2 / ثابت/

921000

 Full HD / شش فریم  EN-EL15

SD/SDHC/SDXC

 4,600,000
D7100 با لنز

18-105

CMOS/ 24.1 MP   30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه  3.2 / ثابت/

1288000

 Full HD / شش فریم  EN-EL15

SD/SDHC/SDXC

 3,400,000
D5200 با لنز

18-55

CMOS/ 24.1 MP  30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه  3 / متحرک/

921000

  Full HD / پنج فریم  EN-EL14

SD/SDHC/SDXC

 1,760,000
 D600 CMOS/ 24.3 MP  30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه  3.2 / ثابت/

921000

  Full HD / 5.5 فریم  EN-EL15

SD/SDHC/SDXC

D3200 با لنز

18-55

CMOS/ 24.2 MP  30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه  3 / متحرک/

921000

 Full HD / چهار فریم  EN-EL14

SD/SDHC/SDXC

 1,350,000
D800 CMOS/ 36.3 MP  30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه  3.2 / ثابت/

921000

 Full HD / شش فریم  EN-EL15

SD/SDHC/SDXC

CF Type I

7,530,000
D3300 با لنز

18-55

CMOS/ 24 MP  30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه 3 / ثابت/

921000

 Full HD /  EN-EL14

SD/SDHC/SDXC

1,600,000
D7000 با لنز

18-105

CMOS/ 16.2 MP   30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه 3 / ثابت/

921000

 Full HD / شش فریم  EN-EL14

SD/SDHC/SDXC

2,700,000
D3100 با لنز

18-55

CMOS/ 14.2 MP  30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه 3 / ثابت/

230000

 Full HD / سه فریم  EN-EL14

SD/SDHC/SDXC

 1,045,000

 

—————————————————————————-

  قیمت دوربین کامپکت کانن (Canon)

مدل نوع سنسور و دقت حداقل و حداکثر سرعت شاتر اندازه و دقت مانیتور دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی نوع باتری و  کارت حافظه قیمت
 G7X CMOS/ 21 MP  40 ثانیه تا یک 2000 ثانیه 3.0 / متحرک/

1040000

 Full HD / شش و نیم فریم NB-13L

SD/SDHC/SDXC

 1,85
SX170 CMOS/ 16 MP  15 ثانیه تا یک 3200 ثانیه 3.0 / ثابت/

230000

 HD / هشت دهم فریم NB-6LH

SD/SDHC/SDXC

500,000
 G16 CMOS/ 12.1 MP  30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه   3.0 / ثابت/

922000

 Full HD / دوازده فریم NB-10L

SD/SDHC/SDXC

 1,235,000
A2500 CMOS/ 16 MP   15 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه 3.0 / ثابت/

230000

 HD / هشت دهم فریم NB-11L

SD/SDHC/SDXC

 270,000
 A1400 CMOS/16 MP  15 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه 2.7 / ثابت/

230000

 HD / هشت دهم فریم AA*2

SD/SDHC/SDXC

A2600 CMOS/ 16 MP  15 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه 3.0 / ثابت/

230000

 HD / هشت دهم فریم  NB-11L

SD/SDHC/SDXC

 250,000
G15 CMOS/ 12.1 MP  15 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه   3.0 / ثابت/

922000

 Full HD / 2.1 فریم NB-10L

SD/SDHC/SDXC

1,140,000
SX50 CMOS/ 12.1 MP  15 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه 2.8 / ثابت/

461000

 Full HD / 2.2 فریم NB-10L

SD/SDHC/SDXC

1,210,000
SX160 CMOS/ 16 MP   15 ثانیه تا یک 3200 هزارم ثانیه 3 / ثابت/

230000

 HD / هشت دهم فریم AA*2

SD/SDHC/SDXC

350,000
G1X CMOS/ 14.3 MP  60 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه 3 / ثابت/

920000

 Full HD / 1.9 فریم NB-10L

SD/SDHC/SDXC

 1,450,000
D20 CMOS/ 12.1 MP  15 ثانیه تا یک 1600ثانیه 3 / ثابت/

461000

 Full HD / هشت دهم فریم NB-6L

SD/SDHC/SDXC

 870,000

 

—————————————————————————-

 قیمت دوربین کامپکت نیکون (Nikon)

مدل نوع سنسور و دقت حداقل و حداکثر سرعت شاتر اندازه و دقت مانیتور دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی نوع باتری و  کارت حافظه قیمت
 Coolpix L27 CCD/ 16 MP  1 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه 2.7 / ثابت/

230000

 HD /یک و دو دهم فریم AA*2

SD/SDHC/SDXC

260,000
Coolpix S6600 CMOS/ 160 MP  8 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه 3 / ثابت/

460000

 Full HD /ده فریم EN-EL15

SD/SDHC/SDXC

 620,000
 Coolpix L28 CCD/ 20 MP  1 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه 3.0 / ثابت/

230000

 HD /یک و یک دهم فریم AA*2

SD/SDHC/SDXC

 170,000
  Coolpix S30 CMOS/10 MP 2.7 / ثابت/

230000

HD/- AA*2

SD/SDHC/SDXC

380,000
 Coolpix L830 CMOS/ 16 MP  4 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه 3.0 / ثابت/

921000

 Full HD / هشت فریم  AA*4

SD/SDHC/SDXC

 690,000
 Coolpix P530 CMOS/ 17 MP  15 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه 3.0 / ثابت/

921000

 Full HD /هفت فریم EN-EL5

SD/SDHC/SDXC

870,000
 Coolpix S01 CCD/ 10.1 MP 2.5 / ثابت/

230000

HD/- EN-EL11 260,000