جدول قیمت میوه و سبزیجات

جدول قیمت میوه جات و سبزی جات و انواع قارچ در میادین میوه و تره بار در این گزارش ارائه می‌گردد.

میوه نمونه، عادی و بسته بندی
ردیف نام محصول
میوه عادی میوه نمونه بسته بندی نمونه و دستچین
درجه یک درجه دو
1 آناناس جنگلی 50000 43000 50000 50000
2 آناناس طلایی 67000 58000 67000 67000
3 به * 40000 33000 43000 46000
4 پرتقال تامسون شمال * 39800 34000 39800 42800
5 پرتقال تامسون شمال درشت 25500 20000 25500
6 پرتقال رسمی شمال 26000 21000
7 پرتقال والنسیا و بیروتی کله قوچی 43000 38000 45000 48000
8 تمبر هندی (بسته های 500 گرمی) 90000 80000 90000 90000
9 توت فرنگی 73000 63000 73000 73000
10 چاغاله بادام 70000 55000 70000
11 خربزه 23000  16000 23000
12 خیار گلخانه ممتاز *
(کارتنی )
18000 13000 21000 24000
13 سیب زرد لبنان * 28000 21000 30000 33000
14 سیب قرمز لبنان * 26500 19000 28500 31500
15 کنار 36000 32000 38000 41000
16 کیوی * 28000 22000 30000 33000
17 گریپ فروت تو سرخ * 23000 19000 25000 28000
18 گریپ فروت تو سفید* 10000 7000 12000 15000
19 گوجه سبز  65000 50000 65000
 20  طالبی و گرمک  15000 10000 15000 15000
21 لیمو شرین 41000  35000 43000 46000
22 موز خوشه ای (سایزهای 4، 5 و 6) 42000 35000 42000 42000
23 موز خوشه ای (سایزهای 7تا 9) 35000 30000 35000 35000
24 نارگیل هر عدد (بالای 600 گرم) 35000 25000 35000 35000
25 نارگیل هر عدد (زیر 600 گرم) 33000 23000 33000
26 نارنگی انواع 40000 32000 42000 45000
27 هندوانه 12000 8000 12000

 

محصولات گواهی شد
ردیف نام محصول نحوه عرضه محصول
فله و سبدی بسته بندی دستچین
1 به گواهی شده 50000 5200 53000
2 پرتقال تامسون شمال گواهی شده 45000 47000 48000
3 پرتقال رسمی شمال 31000 33000 34000
4 پرتقال والنسیا گواهی شده 54000 56000 57000
5 توت فرنگی گواهی شده 85000
6 سیب زرد لبنان گواهی شده 36000 38000  39000
7 سیب قرمز لبنان گواهی شده 34000 36000  37000
ملون گواهی شده 27000 27000  27000
خیار گلخانه ای 25000 27000 28000
8 کنار گواهی شده 45000 47000 48000
9 کیوی گواهی شده 36000 38000 39000
گوجه سبز 78000 80000
10 گریپ فروت توسرخ گواهی شده 28000 30000  31000
11 لیمو شیرین 48000 50000  51000
12 موز خوشه ای  44000
13  نارنگی گینو  50000 52000  53000
14 هندوانه گواهی شده 14000
15 پیاز سفید صدفی 14000 15000
16 سیب زمینی گواهی شده  10500  11500
17 گوجه فرنگی بوته رس 16500  17500

 

 

سبزیجات برگی، غیر برگی و بسته بندی
ردیف نام محصول عادی بسته بندی

و دستچین

مشخصات محصول درجه یک
قیمت مصوب

هر کیلو (ریال)

درجه یک درجه دو
1 بادمجان انواع * 13800 9500 16800 کاملاً سالم، سیاه رنگ با کاسبرگ
2 بادمجان دلمه * 13800 9500 16800 کاملاً سالم، سیاه رنگ با کاسبرگ
3 باقلا سبز 12000 8000
4 پیاز زرد * 9500 6000 10500 کاملاً سالم، خشک، بدون باقیمانده ریشه و سافه، فاقد آثار لهیدگی و بهم چسبیدگی، شکل شمعی و فاقد خاک و گل، حداقل وزن هر عدد 70 گرم  حداکثر وزن 200گرم
5 پیاز صدفی 10500 7000 11500
6 تره فرنگی 20000 14000 22000 کاملاً سالم و تازه، بدون ریشه و گل و لای
7 خیار رسمی 16000 12000 19000 کاملاً سبز و تازه، حداکثر وزن هر عدد 100 گرم
8 خیار گلخانه (کارتنی) 16000 12000 کاملاً سبز و تازه، حداکثر وزن هر عدد 100 گرم (در کیسه نایلونی)
9 خیار گلخانه ای (کیسه پلاستیکی) 9000 6000 کاملاً سالم
10 خیار سالادی 6000 کاملاً سالم، تمیز و پاک شده
 11 سبزی پاک کرده 21500
12 سبزی جور 9000 6000
13 سیب زمینی انباری* 8000 5000 9000 کاملاً سالم و یکدست، با قطر 4 تا 12 سانتی متر فاقد گل و خاک، هرگونه تغییر رنگ و تغییر شکل، ضایعات، بیل خوردگی، آفت زندگی، پلاسیدگی، جوانه زدگی و با پوست کامل
14 سیب زمینی نو 10000  7000 11000
15  سیر تازه با برگ 18500 12500  کاملاً سالم و پاک شده
16  سیر تازه بدون برگ  40000 32000 43000 کاملاً سالم حداکثر با 8 سانتیمتر سافه
17 فلفل دلمه سبز * 15000 10000 کاملاً سالم، سبز تیره، حداقل وزن هر عدد 100 گرم
18 فلفل دلمه سبز 21000 15000 24000 کاملاً سالم و رنگی (در 3رنگ)، حداقل وزن هر عدد 100 گرم
19 فلفل رنگی 30000 23000 33000 کاملاً سالم و سبز
20 فلفل ریز و کبابی 25000 19000 28000 کاملاً پاک شده، درشت، مغزدار، به رنگ سبز و بدون سوختگی و آفت زدگی
21 کاهو  رسمی 9800 7000 12000 کاملاً پاک شده، سبزرنگ، مغزدار و بدون سوختگی و آفت
22 کدو سالادی 9800 7000 12000 کاملاً سالم و رنگ دار
23 کدو حلوایی 14000 9000 کاملاً سالم، سبز و قلمی، حداکثر 220 گرم
24 کدو مسمایی 15000 10000 18000 کاملاً سالم و پاک شده و بدون ساقه فرعی
25 کرفس 10000 7500 12000
26 کلم بروکلی* 19000 14000 21000 کاملاً سالم و پاک کرده
27 کلم چپینی 7000 5000 9000 کاملاً سالم و پاک شده
28  کلم سفید 7500 5000 9000
29 کلم قرمز * 12000 9000 14000 کاملاً سالم و پاک شده
30 کلم قمری * 13000 8000 16000 کاملاً سالم و سبز، بدون برگ و ریشه
کنگر پاک شده  15000 10000 18000
31 گوجه فرنگی بوته رس * 12800 8000 15800 کاملاً سالم، رسیده و رنگ دار
32 گوجه فرنگی گلخانه ای * 17000 12000 20000 کاملاً سالم با کاسبرگ متصل، رنگ دار و فاقد آفت و سوختگی، حداقل وزن هر عدد 80 گرم
33 گوجه فرنگی گیلاسی زیتونی * 45000 38000 48000 کاملاً سالم، بسته بندی در ظروف یک بار مصرف درب دار
34 لوبیا سبز 28000 21000 31000 کاملاً سبز و قیطونی، کشیده، ترد و فاقد رنگ زدگی
35 نارنج 26000 20000 29000 کاملاً سالم، آب دار، بدون آفت و سیاهی
36 هویج * 12500 8500 15500 کاملاً سالم، بدون شکستگی، حداقل وزن هر عدد 60 گرم و حداکثر 140 گرم

 

سبزی پاک شده دسته ای

انواع سبزی پاک شده دسته ای هر کیلوگرم 31000 ریال

 

انواع قارچ فله و بسته بندی
ردیف نام محصول قیمت مصوب هر کیلو (ریال) مشخصات کیفی محصول درجه 1
درجه 1 درجه 2
1  قارچ دکمه ای فله 64800 55000 دکمه ای پشت بسته کاملاً قهوه ای و یکدست
2 قارچ دکمه ای فله 68000 60000 دکمه ای پشت بسته کاملا سفید و یکدست
3 قارچ دکمه ای فله 52000 43000 دکمه ای پشت باز کاملا سفید و یکدست
4 قارچ صدفی فله 66000 56000 صدفی، کاملا سالم و یکدست
5 قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی 21000 صدفی، کاملا سالم و یکدست
6 قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی 28500 صدفی، کاملا سالم و یکدست
7 قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی 42600 صدفی، کاملا سالم و یکدست
8 قارچ بسته بندی 200 گرمی 22000 دکمه ای پشت بسته کاملا سفید و یکدست
9 قارچ بسته بندی 400 گرمی 41000 دکمه ای پشت بسته کاملا سفید و یکدست
10 قارچ بسته بندی 800 گرمی 72000 دکمه ای پشت بسته کاملا سفید و یکدست
11 قارچ بسته بندی 1000 گرمی 77000 دکمه ای پشت بسته کاملا سفید و یکدست
12 قارچ بسته بندی 200 گرمی اسلایس 22000 کاملا سفید
13 قارچ بسته بندی 400 گرمی اسلایس 41000 کاملا سفید
14 قارچ بسته بندی 1000 گرمی اسلایس 72000 کاملا سفید
15 جوانه ماش بسته بندی بالای 300 گرم 24000  – دارای مشخصات بهداشتی،بسته بندی
16 جوانه شبدر بسته بندی بالای 250 گرم 22000 دارای مشخصات بهداشتی ، بسته بندی
17 جوانه گندم بسته بندی بالای 200 گرم 12000 داری مشخصات بهداشتی، بسته بندی
18 جوانه مخلوط بسته بندی بالای 200 گرم 26500  – بهداشتی. در ظرف پایه گیاهی
19 جوانه ماش بسته بندی بالای 200 گرم 21000  – دارای مشخصات بهداشتی. بسته بندی
20 جوانه شبدر بسته بندی بالای 200 گرم 20000 دارای مشخصات بهداشتی ،بسته بندی