جدول قیمت گوشت مرغ ، بوقلمون ، بلدرچین و شترمرغ

جدول قیمت مرغ ، بوقلمون ، بلدرچین و شترمرغ در میادین میوه و تره بار در این گزارش ارئه می‌گردد.

انوع  مرغ بسته بندی
ردیف نام محصول (ریال)
1 مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای

(پوشش کیسه نایلونی)

وزن بالاتر از 1700 و حداکثر تا 2500

55500
2 مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای

(پوشش کیسه نایلونی)

وزن بین 1000 تا 1700 گرم

55500
3 مرغ کامل تازه، بسته بندی بشقابی

(سینی، بشقاب یکبار مصرف و روکش فیلم)

56700
4 مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی بشقابی

مطابق مشخصات درج شده در ستون بسته بندی

(سینی، بشقاب یکبار مصرف و روکش فیلم)

(تخلیه کامل مکانیزه، توسط خط کشتار نوع 2)

64400

 

اجزا و فرآورده های بسته بندی مرغ تازه

(انواع آلایش خوراکی تازه بسته بندی مرغ)

ردیف نام محصول قیمت مصوب

(کیلوگرم – ریال)

1 ران مرغ با پوست بدون دنبالچه، چربی و سر ساق 64000
2 ران مرغ بدون پوست  و بدون دنبالچه و چربی و سر ساق 75000
3 مغز ران با پوست و بدون استخوان کعب ران 86000
4 مغز ران بدون پوست و بدون استخوان کعب ران 92000
5 ساق مرغ با پوست و بدون سر ساق 86000
6 ساق مرغ بدون پوست و بدون سر ساق 95000
7 سینه مرغ با پوست، بدون شش، گردن و بال 78000
8 سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن و بال 84000
9 سینه مرغ بدون پوست، شش، گردن، بال و باز 86000
10 ران و سینه مرغ با پوست بدون دنبالچه، شش، گردن و بال 71000
11 ران و سینه مرغ بدون پوست، بدون دنبالچه، شش، گردن و بال 81000
12 بال کبابی ساده (بدون نوک بال) 57500
13 بال کبابی زعفرانی (بدون نوک بال) 57500
14 بازوی کبابی 66000
15 بازوی کبابی زعفرانی 66000
16 مخلوط بال و بازو کبابی ساده 70000
17 مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی 70000
18 مرغ خرد شده 4 تا 8 تکه ( بدون دنبالچه، شش، گردن و بال) 64000
19 فیله مرغ 125000
20 فیله مرغ زعفرانی 125000
21 گردن مرغ بدون پوست 27500
22 شنیسل بدون آرد 111000
23 شنیسل با آرد 97500
24 جوجه چینی (شنیسل فیله) 114000
25 پاچینی 10 عددی مرغ 70000
26 جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی ساده 122500
27 جوجه کباب بی استخوان و بدون بازوی طعم دار (زعفرانی و …) 122500
28 جوجه کباب با استخوان ساده 86000
29 جوجه کباب با استخوان طعم دار (زعفرانی و … ) 86000
30 مرغ کنتاکی 70000
31 سینه مرغ سوخاری 70000
32 دل مرغ پاک کرده 66000
33 جگر مرغ 42000
34 سنگدان مرغ 45000

 

 

مرغ گرم و تازه و فرآورده های بسته بندی

(بدون آنتی بیوتیک)

ردیف نام محصول قیمت

(ریال)

1 مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک کامل پاکتی 87000
2 ران مرغ بدون آنتی بیوتیک بدون پوست، بدون دنبالچه، چربی و سرساق 117000
3 مغز ران مرغ بدون آنتی بیوتیک، بدون پوست و بدون استخوان کعب ران 128000
4 سینه مرغ بدون آنتی بیوتیک، بدون پوست، شش، گردن و بال 131000
5 ساق مرغ بدون آنتی بیوتیک، بدون پوست و سرساق 128000
6 فیله مرغ بدون آنتی بیوتیک 195000
7 مرغ بدون آنتی بیوتیک خرد شده 8 تکه (بدون دنبالچه، شش و …) 100000
8 جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو 192000
9 بال کبابی ساده و زعفرانی (بدون نوک بال) 89000
10 گردن مرغ بدون آنتی بیوتیک و بدون پوست 42000
11 شنیسل بدون آرد 175000
12 دل مرغ بدون آنتی بیوتیک پاک کرده 72000
13 جگر مرغ بدون آنتی بیوتیک 62000
14 سنگدان مرغ بدون آنتی بیوتیک 57000

 

نرخنامه شماره 94-00705001 مرغ منجمد داخلی
ردیف نام محصول قیمت

(ریال)

1 مرغ کامل منجمد، بسته بندی و کیسه ای

(پوشش کیسه نایلونی)

 

49900
گوشت بلدرچین تازه و منجمد بسته بندی
ردیف نام محصول قیمت مصوب هر کیلو (ریال)
1 بلدرچین منجمد بسته بندی در ظروف یک بار مصرف 153000
2 بلدرچین کامل تازه، بسته بندی بشقابی
(سینی / بشقاب یک بار مصرف و روکش استرچ فیلم)
150000

 

فرآورده های بسته بندی گوشت بوقلمون
ردیف نام محصول نوع بسته بندی قیمت مصوب (ریال)
1 ساق بوقلمون با پوست بشقابی / وکیوم 161000
2 ران بوقلمون با پوست و استخوان بشقابی / وکیوم 149000
3 مغز ران بوقلمون بدون پوست و استخوان بشقابی / وکیوم 203000
4 سینه بوقلمون با پوست و استخوان (بدون بال و گردن) بشقابی / وکیوم 143000
5 سینه بوقلمون بدون پوست و بدون استخوان بشقابی / وکیوم 177000
6 فیله بوقلمون بشقابی / وکیوم 203000
7 بازو بوقلمون بشقابی / وکیوم 89000
8 بال بوقلمون (بدون نوک بال) بشقابی / وکیوم 53000
9 گردن بدون پوست بشقابی / وکیوم 73000
10 جگر پاک شده بوقلمون بشقابی 85000
11 دل پاک شده بوقلمون بشقابی 102000
12 سنگدان پاک شده بوقلمون بشقابی 75000
13 لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لاشه) کیسه پلاستیکی 107000

 

ردیف نام محصول نوع بسته گوشت شترمرغ قطعه بندی و بسته بندی
500 گرمی 1000 گرمی
1 ران بدون استخوان شترمرغ بشقابی،وکیوم 195000 380000
2 ماهیچه شترمرغ بشقابی،وکیوم 195000 380000
3 فیله (بادبزنی، مغز ران و سفید ران صدفی) بشقابی،وکیوم 205000 400000
4 آب گوشتی شتر مرغ (ران و گردن) بشقابی،وکیوم 147000 285000
5 گردن شتر مرغ بشقابی،وکیوم 65000 123000
6 چرخ کرده خالص شتر مرغ بشقابی 120000 230000
7 بال و بازوی بدون پوست بشقابی،وکیوم 65000 123000
8 دل و جگر پاک شده بشقابی 127000 245000
9 سنگدان شتر مرغ بشقابی 57000 105000
10 چربی جامد شتر مرغ بشقابی 72000 135000