نگهداری از شبکه مادر مخابراتی برون سپاری می شود

موبنا - مدیرکل مهندسی شبکه و هماهنگی تعمیرات شرکت ارتباطات زیرساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت ارتباطات زیرساخت نگهداری شبکه مادر مخابراتی را برون سپاری می کند.

به گزارش موبنا از شرکت ارتباطات زیرساخت، احمد نظرپور با اعلام این خبر، افزود: شرکت ارتباطات زیرساخت خدمات نگهداری، پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابراتی و ارتباطی استان های کشور را برون سپاری می کند.
وی اظهار داشت: نخستین دوره این مناقصه برای مناطق 8 گانه مخابراتی و دومین دوره به صورت استانی برگزار شده بود و این دوره نیز به صورت استانی برگزار خواهد شد.
مدیرکل مهندسی شبکه و هماهنگی تعمیرات شرکت ارتباطات زیرساخت، ادامه داد: هیچیک از اپراتورهای تلفن ثابت و همراه، یا شرکتهای وابسته به آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مجاز به شرکت در این ارزیابی و مناقصه نیستند.
وی افزود: شرکت کنندگان در این مناقصه می بایست دارای یکی از گواهی های حداقل پایه 4 ارتباطات یا حداقل رتبه 2 شورای عالی انفورماتیک در رشته خدمات پشتیبانی یا شبکه داده ها، از سازمان مدیریت و برنامه ریزی باشند.
به گفته مدیرکل مهندسی شبکه و هماهنگی تعمیرات شرکت ارتباطات زیرساخت، زمان تحویل پاکات فراخوان 8 اردیبهشت ماه و بازگشایی 9 اردیبهشت ماه تعیین شده است.