محرومیت یک پرسپولیسی و جریمه نقدی سرخابی‌ها

دیدار دو تیم سایپا و پرسپولیس با تخلفاتی از سوی مدیررسانه‌ای سرخ‌پوشان همراه بود که وی به یک جلسه محرومیت محکوم شد.

دیدار دو تیم سایپا  البرز و پرسپولیس روز ششم اردیبهشت ماه برگزار شد و از سوی محسن خبیری، مدیر رسانه ای تیم پرسپولیس تخلفاتی مبنی بر اهانت به داور بازی که منجر به اخراجش شد، صورت گرفت. وی طبق بند 4 ماده 66 آیین نامه انضباطی به یک جلسه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
همچنین به دلیل تخلفات تماشاگران تیم پرسپولیس، این باشگاه باید 50 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

کمیته انضباطی به میلاد میداودی، بازیکن تیم سایپا نیز به دلیل رفتار غیر ورزشی که موجب تحریک تماشاگران تیم مقابل شد، تذکر کتبی داد.

جریمه نقدی برای تراکتورسازی تبریز و پیکان تهران
مسابقه دو تیم تراکتورسازی تبریز و پیکان تهران روز ششم اردیبهشت ماه انجام شد. تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز به دلیل اهانت تماشاگرانش به داور بازی به 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
تیم پیکان تهران نیز به دلیل فحاشی تماشاگران خود باید 50 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

جریمه 50 میلیونی برای تیم استقلال تهران
بازی دو تیم استقلال تهران و پدیده مشهد روز چهارم اردیبهشت ماه در تهران برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم استقلال تخلفاتی مبنی بر اهانت و فحاشی به بازیکن تیم مقابل صورت گرفت. باشگاه استقلال به خاطر تخلف تماشاگرانش باید 50 میلیون جریمه نقدی پرداخت کند.