قدردانی مدیر حوزه های علمیه همدان از تلاش های مجموعه های قضایی استان

رئیس کل دادگستری استان همدان به همراه دادستان و جمعی از معاونان و مدیران قضایی استان با آیت ا.. موسوی اصفهانی مدیر حوزه های علمیه استان ملاقات کرد.

رئیس کل دادگستری استان به همراه دادستان و جمعی از معاونان و مدیران قضایی استان با آیت ا.. موسوی اصفهانی مدیر محترم حوزه های علمیه همدان ملاقات کرد.

محمدرضا مترقب در جریان این بازدید از آمادگی کامل مجموعه قضایی استان در اجرای کامل منویات مقام معظم رهبری و اجرای عدالت اسلامی و برقراری نظم و امنیت در جامعه خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین نحوه کشف جرم و شناسایی و دستگیری متهم قتل فجیع یک خانواده در منطقه رکنی همدان را بیان و مسائل مختلف حوزه قضائی استان را مطرح کرد.

آیت ا.. موسوی اصفهانی نیز ضمن قدردانی از تلاش های مجموعه قضایی استان توفیق روزافزون دادگستری استان همدان در اجرای تکالیف قانونی و شرعی را از خداوند مسئلت کرد.