بررسی یارانه‌ها در برنامه ششم به بعد موکول شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم از مراعا ماندن ماده مربوط به یارانه‌ها در لایحه برنامه ششم خبر داد و گفت که بر این اساس بررسی ماده مربوطه به بعد موکول شده است.

موبنا
محمد خدابخشی اظهار کرد: در جلسه امروز یکشنبه کمیسیون تلفیق ماده ۱۳ لایحه برنامه ششم در مورد یارانه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا این ماده مراعا گذاشته شد.

وی افزود: همچنین ماده ۱۴ لایحه برنامه ششم در مورد مقابله با بحران کم‌آبی، رهاسازی حق‌آبه زیست محیطی و تولید پایدار در بخش کشاورزی و کاهش مصرف سالانه آب نیز به تصویب کمیسیون تلفیق رسید.

خدابخشی در پایان اضافه کرد: مصوبه دیگر امروز کمسیون تلفیق در ماده ۱۵ لایحه برنامه ششم گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد، افزایش بهره‌وری، ارتقا سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه بود.

 منبع: ایسنا

Mobna-Telegram