کارگاه سلطنتی ۲۹۶ ساله! (+عکس)

موبنا - کارگاه بافندگی سلطنتی در شهر مادرید با سابقه ای ۲۹۶ ساله همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. در این کارگاه دقیق ترین و ظریف ترین بافته ها برای تزئین دربار پادشاهی اسپانیا تهیه می شود.

p-3

p-11

p-2

p-4

p-5

p-6

p-10

p-9

p-7

p-1

p-12

Mobna-Telegram