وکیل جمشید مشایخی: استاد حالش کاملا خوب است/ مردم را با خبرهای کذب ناراحت نکنند

وکیل جمشید مشایخی گفت: حال استاد در حال حاضر کاملا خوب است اما پزشک معالج وی گفته است که باید شدیدا از خود مراقبت کند.

موبنا -مهرداد خضرایی وکیل جمشید مشایخی در خصوص آخرین وضعیت جسمانی استاد مشایخی گفت: حال استاد در حال حاضر خوب است و هیچ مشکلی ندارد.

وی افزود: در خصوص وضعیت ریه استاد دکترشان گفته است که باید بسیار از خودشان مراقبت کنند و فقط یک سرما خوردگی دارند.

خضرایی خاطرنشان کرد: استاد دچار عارضه ریوی نیستند بلکه در ناحیه ریه کمی حساس شده اند که باید از خود مراقبت بیشتری کنند.لطفا با این خبرها مردم را نگران نکنند.

 منبع: میزان 

Mobna-Telegram