کفاشیان سه‌شنبه راهی بحرین می‌شود

برای حضور در انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان سه‌شنبه راهی بحرین می‌شود.

در این سفر به احتمال زیاد علیرضا اسدی، دبیرکل و امید جمالی، رئیس کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال کفاشیان را همراهی خواهند کرد.

انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا پنجشنبه در حالی برگزار می‌شود که برای کرسی ریاست فقط شیخ سلمان ثبت نام کرده است و از حالا ریاست دوره 4 ساله بعدی قطعی است.

همچنین از منطقه جدید آسیای میانه نیز علی کفاشیان برای نایب رئیسی AFC ثبت نام کرده است که چون از این منطقه فقط نام کفاشیان به چشم می‌خورد، از حالا نایب رئیسی وی نیز قطعی بوده و کفاشیان فقط برای تثبیت این موضوع راهی منامه خواهد شد.

همچنین قرار است اعضا روز چهارشنبه در کنگره یک روزه کنفدراسیون فوتبال آسیا قبل از برگزاری انتخابات شرکت کنند.