لیست قیمت محصولات مرسدس بنز

مدل خودرو توضيحات قیمت بازار
(تومان)
قیمت نمایندگی
(تومان)
نمودار قیمت آخرین بروزرسانی
بنز B180 فول 0 0 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴
بنز C180 فول 220,000,000 0 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴
بنز C200  مانیتور بزرگ 315,000,000 0 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴
بنز C300 فول 338,000,000 0 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴
بنز C350  فول 375,000,000 0 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴
بنز CL 500 1,300,000,000 0 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴
بنز CL 600 0 0 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴
بنز CLS 350 0 0 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴
بنز CLS 500 1,190,000,000 0 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴
بنز CLS 550 0 0 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴
بنز E200 فول 370,000,000 0 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴
بنز E200 مدل 2014 اتاق جدید 420,000,000 350,000,000 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴
بنز E300 فول 0 345,000,000 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴
بنز E350  سدان، فول 860,000,000 0 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴
بنز E350 (کانورتیبل) فول 0 655,000,000 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴
بنز E350 (کوپه)  فول 520,000,000 0 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴
بنز GLK 350 970,000,000 0 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴
مرسدس بنز ML350 905,000,000 0 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴
بنز S350 فول 830,000,000 0 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴
بنز S500 فول 0 650,000,000 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴
بنز S500 مدل 2014 2,750,000,000 0 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴
بنز SL 350 530,000,000 0 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴
بنز SL 500 940,000,000 0 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴
بنز SLK 350 0 0 ۱۶ فروردين ۱۳۹۴