مدیرعامل بانک صادرات:

موسسه میزان در بانک صادرات ادغام نشده است

مدیرعامل بانک صادرات درباره وضعیت موسسه میزان با بیان این نکته که ادغامی صورت نگرفته است، اظهار داشت: هماهنگی های لازم بین بانک صادرات و بانک مرکزی برای کمک به سپرده گذاران موسسه میزان در حال انجام است که جلسات کارشناسی آن هم در حال برگزاری است.

اسماعیل لله گانی افزود: ادغامی صورت نمی گیرد اما از محل واریز وجوه به حساب موسسه میزان در بانک صادرات ایران، مطالبات سپرده گذاران این موسسه در حال پرداخت است.

لله گانی اعلام کرد که تاکنون تعداد زیادی از سپرده گذاران موسسه میزان، سپرده خود را از طریق بانک صادرات دریافت کرده اند.

مدیرعامل بانک صادرات درباره دستور بانک مرکزی برای کاهش شعب نیز اعلام کرد که بانک صادرات قصد تعدیل نیروی انسانی خود را ندارد.

وی با بیان این نکته که کاهش تعداد شعب و ساماندهی آنها در دستور کار بانک صادرات قرار دارد، افزود: فقط بحث ساماندهی شعب و نیروی انسانی است و به جز نیروهایی که بازنشسته می شوند نیروی دیگری از بانک خارج نخواهد شد.

وی افزود: کاهش تعداد شعب در قالب ادغام، جا به جایی و بهینه سازی مکان شعب با در نظر گرفتن همه جوانب امر، در دستور کار بانک است که در راستای اجرای دستورات بانک مرکزی، عملیاتی خواهد شد.

برای تعدیل نرخ سود باید مواردی مدنظر قرار گیرد

مدیرعامل بانک صادرات درباره تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی هم گفت: اگر بخواهد نرخ سود سپرده ها در حد منطقی و معقولی باشد باید مواردی مدنظر قرار گیرد تا بازار پول نظم خاصی بگیرد.

وی تاکید کرد: شرایطی از سوی بانک ها به بانک مرکزی ارائه شده است که امیدواریم این بانک هم کمک کند تا تصمیمی به نفع همه اتخاذ شود.

بنگاه داری را به حد مجاز می رسانیم

مدیرعامل بانک صادرات درباره بحث بنگاه داری این بانک هم گفت: بانک صادرات تنها درصد کمی از حد مجاز خود بالاتر است که آن هم با خصوصی کردن برخی از شرکت ها از طریق بورس، این نسبت به حد مجاز خواهد رسید.

وی درباره زمان واگذاری این شرکت ها آن را به اوضاع و شرایط بورس اوراق بهادار وابسته دانست.

رشد 37 درصدی منابع بانک صادرات در سال 93

مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به رشد 37 درصدی منابع این بانک در سال گذشته، اظهار داشت: میزان مصارف این بانک 800 هزار میلیارد ریال، میزان مطالبات 46 هزار میلیارد ریال و نسبت آن 6 درصد، رشد مصارف در 12 ماهه سال گذشته 35 درصد و رشد مطالبات این بانک 19 درصد بوده است.

وی رشد 40 درصدی منابع را در سال جاری در دستور کار بانک صادرات خواند و افزود: برای منابع عملیاتی 25 درصد رشد به بورس اعلام شده که با رشد منابع غیرعملیاتی، 40 درصد رشد منابع در سال جاری در نظر گرفته شده است.