روزنامه ای که گیاه می شود+ تصاویر

با عملی شدن طرحی خلاقانه در ژاپن دیگر روزنامه ها دور انداخته نمی شوند

موبنا – یک نشریه ژاپنی سرشناس اخیرا روزنامه هایی منتشر می کند که تبدیل به گیاهانی رو به رشد می شوند. این روزنامه با همکاری یک آژانس تبلیغاتی، خمیر بازیافت شده کاغذ را با انواع بذر مخلوط کرده و کاغذهایی سازگار با محیط زیست ساخته است. خوانندگان پس از مطالعه مطالب درون روزنامه به راحتی با پاره کردن بخشی از روزنامه و کاشت آن در داخل خاک می توانند گلدانی از گل پرورش دهند.

این روزنامه با تیراژ چهار میلیون نسخه و درآمد بیش از 700 هزار دلار در روز از روزنامه های کثیر النتشار ژاپن بحساب می آید و این اقدام به نوعی تبلیغی گسترده برای حمایت از طبیعت خواهد بود. بعلاوه اینکه با اجرای این طرح در مدارس کشور سطح آگاهی بچه ها نسبت به مسائل زیستی و اهمیت به موضوع بازیافت افزایش خواهد یافت.

روزنامه ای که گیاه می شود/روزنامه سبز

روزنامه ای که گیاه می شود/روزنامه سبز

روزنامه ای که گیاه می شود/روزنامه سبز

روزنامه ای که گیاه می شود/روزنامه سبز

روزنامه ای که گیاه می شود/روزنامه سبز

روزنامه ای که گیاه می شود/روزنامه سبز

روزنامه ای که گیاه می شود/روزنامه سبز

روزنامه ای که گیاه می شود/روزنامه سبز

روزنامه ای که گیاه می شود/روزنامه سبز

روزنامه ای که گیاه می شود/روزنامه سبز

روزنامه ای که گیاه می شود/روزنامه سبز

 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان