افزایش 6 برابری پهنای باند اینترنت در هرمزگان

مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جنوب شرق کشور گفت : پهنای باند اینترنت هرمزگان در سه سال گذشته از 18 گیگابایت بر ثانیه به 108 گیگابایت بر ثانیه رسیده که نشان دهنده افزایش 6 برابری است.

موبنا – محسن قاسمی اظهارداشت : تا 2 سال گذشته مردم هرمزگان به دلیل سرعت پایین تبادل داده در بستر اینترنت نارضایتی فراوانی داشتند که با این اقدام هم اکنون این مشکل کاهش یافته است.
وی ادامه داد: البته این به معنای نبود مشکل در استان نیست ولی سعی می شود مشکل ها به تدریج و با برنامه ریزی حل شود تا میزان رضایت مردم افزایش بیشتری داشته باشد.
مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جنوب شرق کشور که استان های هرمزگان ، سیستان و بلوچستان و کرمان را زیر پوشش خدمات خود دارد، اضافه کرد : با اقدام های صورت گرفته زیرساخت ها برای افزایش خدمات و کسب و کارهای مبتنی بر زیرساخت اینترنتی استان هرمزگان بهبود یافته و انتظار برای گسترش این گونه فعالیت ها دور از ذهن نیست.
اداره کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب شرق کشور یکی از هفت اداره کل منطقه ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که به منظور حضور موثر سازمان در سطح کشور و انجام وظایف حاکمیتی و نظارتی سازمان ، نظارت دقیق و به موقع بر اپراتورها و اعمال مقررات، کنترل فضای فرکانسی، اعمال حاکمیت بر طیف فرکانس و همچنین نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات در بخش های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده اند.
منطقه جنوب شرق شامل سه استان هرمزگان، کرمان و سیستان وبلوچستان بوده و دفتر اصلی اداره کل منطقه در شهرستان بندرعباس قرار دارد.