شرکت مخابرات استان تهران:

اعتبار کارت های 20 هزار ریالی تلفن همگانی تا پایان سال 95

انقضای اعتبار کارت های 20 هزار ریالی تلفن همگانی تا پایان سال 95 اعلام شد.

موبنا – محمدرضا بیدخام سخنگوی شرکت مخابرات استان تهران گفت: در راستای طرح مشتری مداری و جهت رفاه حال شهروندان کلیه کارهای 20 هزار ریالی تلفن همگانی تا پایان سال 95 اعتبار دارند.
وی خاطر نشان کرد: کارت های اعتباری تلفن همگانی به مبلغ 50 هزار ریال که پیش از این در اختیار شهروندان قرار گرفته است نیز همچنان دارای اعتبار است.