شهری که رکوردار مرگ با گلوله است

شیکاگو به عنوان سومین شهر پرجمعیتِ آمریکا، رکورددار مرگ و میر، به ضرب گلوله است.

موبنا – شیکاگو به عنوان سومین شهر پرجمعیتِ آمریکا، رکورددار مرگ و میر، به ضرب گلوله است.

شیکاگو که پس از نیویورک و لس آنجلس، سومین شهر بزرگ و پرجمعیت آمریکا به شمار می رود، در سال ۱۷۷۰ تأسیس و در سال ۱۸۳۷، به عنوان شهر به رسمیت شناخته شد، و رفته رفته، به قطب اقتصادی و مالی مهمی در آمریکا تبدیل شد به طوری که مرکز بسیاری از موسسه ها و شرکت های بین المللی در آن قرار دارد.

خیابان های این شهر که به آسمان خراش هایش معروف است، گذرگاه شهروندانی از قومیت های مختلف است اما در این میان، سیاهان، بیش از هر شهر دیگری، در این شهر حضوری چشمگیر دارند.

اما همسان با میزان پیشرفت شیکاگو در زمینه های اقتصادی و پولی و پژوهش علمی، میزان جرم و جنایت نیز در این شهر پژوهشی چشمگیر دارد و در رأُس این جنایت ها “جنایت های مسلحانه” قرار دارد؛ به طوری که سالانه، ۵۰۰ نفر به ضرب گلوله در این شهر کشته می شوند.

در اواخر هفتۀ گذشته، در حالی که آمریکایی ها به جشنِ روز “کار” مشغول بودند، دستکم ۶۵ بار در این شهر تیراندازی صورت گرفت و ۱۳ تن در آن کشته شدند. به این ترتیب، میانگین قتل به ضرب گلوله در سال ۲۰۱۶، از ۵۰۰ تن در سال فراتر رفت.

یکی از کسانی که هفتۀ گذشته به ضرب گلوله در شیکاگو کشته شد، زنی باردار بود. این زن که در اواخر دوران بارداری قرار داشت دقیقاً در آپارتمانی کشته شد که ۲۰ ساعت قبل از آن، شهروندی دیگر در آن کشته شده بود. از آن عجیب تر، کشته شدنِ کشیشی بازنشسته نزدیک یک سرای سالمندان بود، این کشیش به ضرب گلوله در سرش کشته شد.

به این ترتیب و با رسیدنِ شمار کشته های شیکاگو به ضرب گلوله به ۵۱۲ نفر در سال جاری میلادی، میانگین این کشته ها به ۲.۰۶ طی هر روز رسید.

 منبع: ایلنا