خودکشی مرد میانسال در زیرآب

مرد میانسال خود را در زیرآب حلق آویز کرد.

موبنا – سعادتفر سخنگوی پزشکی قانونی مازندران، با تائید این خبر گفت: س- م – ح 45 ساله در حالیکه در خانه شخصی تنها بود خود را از چارچوب در حلق آویز کرد و به زندگی خود پایان داد.

وی با بیان اینکه این فرد متاهل بود،افزود: جسد برای تشریح علت و چگونگی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد و کارشناسان در حال بررسی هستند.

 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان