شاخص توده بدنی عامل تعیین کننده ریسک ابتلا به آسم در کودکی

طبق یافته محققان، کودکان چاق و کم وزن در معرض ریسک بالای ابتلا به آسم قرار دارند.

موبنا – دانشمندان دانشگاه کپنهاگ دانمارک دریافته اند شاخص توده بدنی می تواند ریسک آسم را در دوره کودکی تعیین کند.

به گفته محققان درحالیکه دختران نوجوان دارای اضافه وزن ممکن است در معرض ریسک بالای بستری شدن در بیمارستان به خاطر بیماری آسم باشند، پسرانی هم که وزن شان کمتر از حد نرمال است در معرض ریسک بالای بستری شدن در بیمارستان به خاطر بیماری ریوی هستند.

آسم یک بیماری ریوی است که در آن، مجرای تنفسی فرد متورم، باریک و ملتهب شده و خلط اضافی تولید می کند.

مطالعه نشان داده است بستری شدن در بیمارستان به دلیل آسم به شکل قابل توجهی در دختران دارای اضافه وزن در مقایسه با دختران با وزن عادی یا کمتر بیشتر است و ارتباط قوی ای با شاخص توده بدنی در سن ۱۳ سالگی دارد. زنان دارای اضافه وزن ۳۹ درصد بیشتر در معرض ریسک بستری شذن در بیمارستان به خاطر بیماری آسم هستند.

بالعکس، پسران لاغر و کم وزن در دوره نوجوانی بیش از پسران دارای شاخص توده بدنی نرمال به خاطر بیماری آسم در بیمارستان بستری می شوند. این ارتباط قوی با شاخص توده بدنی در سن ۱۲ سالگی بسیار بیشتر است. پسران لاغر ۲۴ درصد بیشتر به خاطر بیماری آسم در بیمارستان بستری می شوند.

این اختلاف بین مردان و زنان می تواند به دلیل برخی فاکتورها از جمله میزان فعالیت بدنی، مکانیسم ریه و فاکتورهای مختلف زیست محیطی باشد.

در این مطالعه، تیم تحقیق سالانه اطلاعات مربوط به BMI (شاخص توده بدنی) بیش از ۳۰۰ هزار کودک (۷ تا ۱۳ سال) بستری شده در بیمارستان به خاطر آسم را در اوایل دوره زندگی تحلیل کردند.

 منبع: مهر