تولد و مرگ طبیعت در یک نگاه+عكس

عکاس خوش ذوق استرالیایی به نام "لوک شادبولت" عکس هایی از یک اقیانوس ثبت کرده است و قدرت و شکوه موج های دریا را به تصویر کشیده است، نام این مجموعه عکاس ها "گرداب" می باشد که از پدیده ال نینو الهام گرفته است.

موبنا – سعی پدیده آورنده این سری از عکس ها، انتقال مفهوم عظمت موج های دریا بوده است.

خلق و نابودی طبیعت در یک نگاه + 10 عکس
خلق و نابودی طبیعت در یک نگاه + 10 عکس
خلق و نابودی طبیعت در یک نگاه + 10 عکس
خلق و نابودی طبیعت در یک نگاه + 10 عکس
خلق و نابودی طبیعت در یک نگاه + 10 عکس
خلق و نابودی طبیعت در یک نگاه + 10 عکس
خلق و نابودی طبیعت در یک نگاه + 10 عکس
خلق و نابودی طبیعت در یک نگاه + 10 عکس
خلق و نابودی طبیعت در یک نگاه + 10 عکس
خلق و نابودی طبیعت در یک نگاه + 10 عکس
 منبع: باشگاه خبرنگاران