طبق مصوبه مجلس؛

تخلفات انتخابات الکترونیکی مشمول مجازات‌های قانون جرائم رایانه‌ای می شود

بر اساس مصوبه امروز نمایندگان مجلس کلیه جرائم و تخلفات مربوط به شناسه‌ها، صورتجلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی مشمول مجازات‌های قانون جرائم رایانه‌ای شد.

موبنا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان را مورد بحث و بررسی قرار داده و با اصلاحاتی به منظور تأمین نظر آن شورا به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، در صورت بروز اختلال در نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای سامانه انتخابات الکترونیکی در یک یا چند شعبه یا همه شعب حوزه انتخابیه در استان یا کل‌کشور حسب مورد به پیشنهاد رئیس شعبه، رئیس ستاد انتخابات استان و رئیس ستاد انتخابات کشور و تأیید هیأت نظارت مربوطه، انتخابات به صورت غیرالکترونیکی و با ورقه رأی انجام می‌شود.
نمایندگان مقرر کردند که در پایان مدت اخذ رأی، ابتدا شمارش مجزای هر یک از آرای مأخوذه الکترونیکی و غیرالکترونیکی (با ورقه رأی) صورت گرفته و سپس تجمیع آراء انجام می‌شود و نهایتاً صورتجلسه شعبه تنظیم می‌شود.
طبق تبصره این ماده، در سامانه انتخابات الکترونیکی باید امکان انتخاب رأی سفید را پیش‌بینی کرد تا افراد بتوانند در صورت تمایل از حق قانونی خود استفاده کنند.
وکلای ملت با 150 رأی موافق و 3 رأی ممتنع بدون رأی مخالف از 221 نماینده حاضر در صحن علنی، این ماده را به تصویب رساندند.
همچنین خانه ملتی‌ها در اصلاحیه دیگری مصوب کردند که رأی‌دهندگانی که به هر دلیل قادر به رأی‌دادن از طریق سامانه انتخابات الکترونیکی نباشند، می‌توانند با تأیید رئیس شعبه از کمک همراه مورد اعتماد برای رأی‌دادن استفاده کنند.
نمایندگان مصوب کردند که کلیه جرائم و تخلفات در خصوص شناسه (کد)ها، صورتجلسات و اسناد الکترونیکی در انتخابات الکترونیکی مشمول مجازات‌های موضوع مواد 3 تا 11، 19 تا 21، 26 تا 29، 35 تا 48 قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 20 خردادماه 1388 می‌باشند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و تنظیم می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.