11 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی شهید کرمی، شهید حکمت شعار، مهدیه، شهید دستغیب، شهید حق شناس، ولی عصر، شهید لطیفی، شهرستان قدس، شهید تندگویان، شهید باهنر و شهید محلاتی از امروز آغاز می شود.

موبنا – با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید کرمی با پیش شماره های 6620 الی 6624، 6629 الی 6632، 6613، 6614 در محدوده بلوار معلم، یاران، رجایی، بافان، خیال و در مرکز مخابرات شهید حکمت شعار با پیش شماره های 7713، 7718 الی 7722، 7724، 7727، 7744، 7745، 7749، 7780 الی 7789 در محدوده بلوار استقلال، سروش، سراج و در مرکز مخابرات مهدیه با پیش شماره های 5536 الی 5539، 5547 الی 5549 در محدوده خیابان های ابوسعید، شوش، وحدت اسلامی، کارگر به مدت 3 روز دچار اختلال می شود.
همچنین در مرکز مخابرات شهید دستغیب با پیش شماره های 2270 الی 2275، 2239، 2685 در محدوده خیابان های لواسانی، آبکوه اول تا سوم و در مرکز مخابرات شهید حق شناس با پیش شماره های 4470 الی 4476 در محدوده خیابان های کوهک، سحر، طلوع 2، بلوار کوهک، بزرگراه آزادگان و در مرکز مخابرات ولی عصر با پیش شماره های 7750 الی 7753، 7760 الی 7768 در محدوده خیابان های انقلاب، نادری، سعدی و در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های 2293 الی 2298، 2675، 2691 در محدوده خیابان صنایع، شهرک بعثت، چمران و بیمارستان چمران و در مرکز مخابرات شهرستان قدس با پیش شماره های 4681 الی 4689 در محدوده شهر قدس، بزرگراه فتح، بلوار قاسم اصغری، فرنان، مجتمع تجاری ایرانیان به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
براساس همین گزارش، با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط تلفنی مشترکین در مراکز مخابراتی شهید تندگویان، شهید باهنر و شهید محلاتی از ساعت 24 به مدت 6 ساعت دچار اختلال می شود.