چگونه دوست یابی کودکتان را تقویت کنید؟

اگر کودکی از شرکت در فعالیت و اجتماعات گروهی دوری می کند، هرگز او را وادار به انجام این کار نکنید بلکه به تدریج از طریق بازی کردن و ایفای نقش های گوناگون او را برای حضور در جمع آماده کنید و ابتدا این کار را از گروه های کم جمعیت دو و سه نفره آغاز کنید.

موبنا – چگونه دوست یابی کودکتان را تقویت کنید؟ شیوا وکیلی روانشناس تربیتی بیان کرد: آموزش دوست یابی و برقراری روابط اجتماعی، یکی از بزرگ ترین مهارت های زندگی است که باید از زمان کودکی به فرد آموزش داده شود.

تشویق کودک به شرکت در فعالیت های گروهی و بازی با دوستانش در مدرسه، مهد کودک و پارک موجب شده تا روحیه همکاری در او تقویت شود و هرگز وی را به صورت مداوم ملزم به ماندن در خانه و انجام تکالیف مدرسه نکنید.

چگونه دوست یابی کودکتان را تقویت کنید؟

اگر کودکی از شرکت در فعالیت و اجتماعات گروهی دوری می کند، هرگز او را وادار به انجام این کار نکنید بلکه به تدریج از طریق بازی کردن و ایفای نقش های گوناگون او را برای حضور در جمع آماده کنید و ابتدا این کار را از گروه های کم جمعیت دو و سه نفره آغاز کنید.

کودک را به صحبت کردن با دوستان خود تشویق کنید و بهتر است در تمام مراحل و لحظات کنار وی حضور نداشته باشید تا شما همیشه برای او به عنوان یک دلگرمی و منبع قدرت به حساب نیایید.

 منبع: باشگاه خبرنگاران