افزایش 700 میلیارد تومانی درآمد سالانه مخابرات

عضو هیأت مدیره مخابرات ایران گفت: از محل مصوبه جدید واگذاری امکانات مخابراتی و پیشنهاد افزایش هزینه ثبت نام تلفن ثابت به 250 هزار تومان و افزایش آبونمان در مجموع 700 میلیارد تومان افزایش درآمد سالانه برای مخابرات پیش بینی می‌شود.

موبنا – لطیف وصلی با اشاره به پیشنهاد جدید مخابرات برای تغییر تعرفه تلفن ثابت، اظهار داشت: این افزایش در دو بخش هزینه ثبت نام که به 250 هزار تومان رسید و افزایش آبونمان در 4 سطح با ثبات تعرفه مکالمات بوده است. پیش بینی می شود با این تغییر سالانه 600 میلیارد تومان به درآمد مخابرات اضافه شود.

این عضو هیأت مدیره شرکت مخابرات ایران افزود: همچنین افزایش درآمد سالانه 100 میلیارد تومانی نیز از محل مصوبه جدید کمیسیون تنظیم مقررات برای واگذاری امکانات مخابرات به اپراتورها پیش بینی می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این پیش بینی با توجه به شرایط بازار قابل تحقق است، گفت: بازار تلفن ثابت کشش مشترکان جدید را دارد؛ علاوه بر این در الحاقیه ای که سازمان تنظیم مقررات رادیویی به پروانه شرکت مخابرات ایران افزوده، دایری سالانه 500 هزار مشترک جدید تلفن ثابت تکلیف شده است.

وصلی افزود: علاوه بر این هم اکنون 6 میلیون خط تلفن ثابت بدون کارکرد در کشور وجود دارد که علیرغم سرمایه گذاری مخابرات برای دایری این خطوط، اما درآمدی از آنها ندارد.

وی ادامه داد: افزایش هزینه آبونمان شاید باعث شود مشترکانی که از خطوط خود استفاده نمی کنند آنها را به مخابرات بازگردانند.

 منبع: فارس