بازگشت هواپیمای تهران _ رشت به مهر آباد

پرواز شماره 844 هواپیمایی آسمان که ساعت 4/30دقیقه مهرآباد را به مقصد فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت ترک کرد در نیمه راه دچار نقص فنی شد .

موبنا – ازرشت ، این هواپیمای فوکر 100به دلیل نقص فنی درب هواپیما از ادامه مسیر باز ماند و خلبان هواپیما را به فرودگاه باز گرداند .

گفتنی در حال حاضر مسافرین این پرواز در داخل هواپیما به سر می برند و تعدادی از مسافرین که وحشت زده بودند حاضر به پرواز مجدد نشده و هواپیما را ترک کردند.

 منبع: باشگاه خبرنگاران جوان