مدیر عامل شرکت مخابرات لرستان:

اجرای فیبر نوری دو شهرستان استان لرستان

مدیر عامل شرکت مخابرات لرستان از اجرای فیبر نوری از مرکز این استان به دو شهرستان خبر داد.

موبنا – “هومان محمودی” با اشاره به برنامه های شرکت مخابرات لرستان طی امسال اظهار داشت: یکی از این برنامه ها بحث راه اندازی تری جی و فور جی در استان است.
وی بیان داشت: هم اکنون از مجموع ۱۱ شهرستان لرستان در ۹ شهرستان تری جی و فور جی راه اندازی شده و برنامه امسال ما تکمیل این برنامه در همه شهرستانهای استان است.
مدیر عامل شرکت مخابرات لرستان همچنین از واگذاری شماره های تلفن ثابت در استان طی امسال خبر داد و تصریح کرد: یکی از برنامه های ما طی امسال واگذاری شش هزار تلفن ثابت در سطح استان است.
محمودی همچنین واگذاری اینترنت و «ای دی اس ال» را یکی دیگر از برنامه های شرکت مخابرات لرستان برشمرد و گفت: در برنامه امسال ما واگذاری ۳۰ هزار “ای دی اس ال” در سطح استان قرار دارد.
وی بیان داشت: همچنین طی امسال فیبر نوری از مرکز لرستان به دو شهرستان الشتر و کوهدشت منتقل می شود و هم اکنون کار واگذاری این پروژه به پیمانکار در دستور کار است.