گشت حفاظت از رودخانه‌ها فعال شد

مشاور وزیر نیرو با اعلام تشکیل گشت و بازرسی از رودخانه‌های کشور به منظور حفظ و صیانت، گفت: ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها به قوه قضائیه معرفی می‌شود.

موبنا – محمد حاج رسولی ها گفت: سال گذشته با مسدود كردن چاه هاي غيرمجاز از ۵۰۰ ميليون مترمكعب اضافه برداشت آب هاي زيرزميني جلوگيري شد. مشاور وزير نيرو از برنامه ريزي براي جلوگيري از اضافه برداشت يک ميليارد مترمكعبي از آبهاي زيرزميني در سال جاري با مسدود كردن چاه ها خبر داد.

وي گفت: اين برنامه در چارچوب طرح احيا و تعادل بخشي آبهاي زيرزميني و در راستاي مقوله اقتصاد مقاومتي عملياتي و اجرايي مي شود. حاج رسولي ها ابراز اميدواري كرد در برنامه پنج ساله ششم توسعه كشور و با اجراي طرح احيا و تعادل بخشي آبهاي زيرزميني، از افت سطح آب هاي زيرزميني جلوگيري شود و در مدت ۲۰ سال شاهد احياي اين آبها باشيم.

مشاور وزیر نیرو خاطرنشان كرد: امروز در وزارت نيرو، نگاه بازه اي به رودخانه ها جايگزين نگاه نقطه اي شده است. حاج رسولی ها ادامه داد: بر مبناي نگاه بازه اي، محدوده هايي از رودخانه ها كه در آن متصرفان به صورت غيرمجاز اقدام به ساختمان سازي كرده اند به دستگاه قضا معرفي شده و پرونده هاي قضايي تشكيل شده و يكجا راي صادر مي شود.

مشاور وزیر نیرو با اشاره به ارزش افزوده بالاي حريم‌هاي رودخانه ها براي افراد سودجو تصريح كرد: تخريب بناهاي غيرمجاز در اين محدوده ها نيازمند همكاري بيش از پيش قوه قضائيه و نيروي انتظامي است.

 منبع: مهر