نشانه های ارگاسم و ارضاء شدن در خانم ها

وقتی همسرتان بعد از رابطه جنسی با شما علائم زیر را داشت او از رابطه جنسی با شما ارضا شده یا به ارگاسم رسیده است…

موبنا – هر چند که این حالت در زنان مختلف متفاوت است ولی حتما ۹۵ درصد انها از علائم زیر برخوردار میشوند:

۱) نوک پستانها سفت میشود; نفس نفس زدن های تند ممکن است نشان این باشد که خانمتان حتما ارضاء شده است.

۲) احساساتی میشود; بعضی از مواقع به ارگاسم رسیدن زن چنان موجی از احساست در او بوجود می آورد که شروع

به گریه میکند.

۳) به خواب میروند; البته بیشتر مردم تصور میکنند این حالت درمردان بیشتر نمایان میشود اما در حقیقت این چنین نمی

باشد به خاطر داشته باشید اگر زن شما بعد از برقراری رابطه جنسی به خواب رفت و پشتش را به شما کرد بی احترامی

از جانب او تلقی نکنید این خود نشانه خوبی از ارضاء شدن آن میباشد.

۴) نیاز به آغوش صمیمی ; بعد از به ارگاسم رسیدن مایلند که شما محکم آنها را در آغوش بگیرید این کار احساس

خوبی به آنها دست میدهد و به عنوان خاتمه کار مفید میباشد.

۵) نمیتواند راه برود; بعد از به ارگاسم رسیدن به علت لرزش پاها قادر به راه رفتن نمیباشد لرزش پاها و بدن بدین معنی

است که شما بعنوان یک مرد وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده اید.

۶) نمیتواند در موردش حرف نزند; اگر خانمتان پس از اتمام کار نتوانست در مورد رابطه جنسی با شما صحبت نکند یا

برخی مواقع حرفهای حین رابطه جنسی را تکرار میکند این نشانه خوبیست.

۷) لبخند رضایت ; شما میدانید راجع به چه چیزی میگویم زمانی که خانمتان تا مدتی بر اساس بوجود آمدن حس خوبی

که نسبت به شما بعد از انجام رابطه جنسی و به ارگاسم رسیدن دارند لبخند بر لب دارد.

 منبع: بیتوته