چاقی می‌تواند مسری باشد؟

بسیاری بر این باورند که چاقی ناشی از پرخوری یا تحرک کم یا ترکیبی نامبارک از ژن‌ها است، اما نتایج پژوهشی جدید نشان می‌دهد توضیح چاقی چندان ساده نیست.

موبنا – براساس گزارش نيچر، پژوهشي جديد نشان مي‌دهد ميكروب‌هاي درون روده انسان مي‌توانند بر افزايش وزن اثر بگذارند و از آنجايي كه اين ميكروب‌ها از قابليت جا‌به‌جايي از انساني به انسان ديگر برخوردارند، اين امكان وجود دارد كه چاقي مسري باشد.

دانشمندان بريتانيايي موفق شدند براي اولين‌بار ثابت كنند يك سوم هاگ‌هايي كه توسط باكتري‌هاي درون روده انسان توليد مي‌شوند،‌ مي‌توانند در هواي آزاد زنده باقي بمانند و اين به آن معني است كه افرادي كه در معرض اين هاگ‌ها قرار بگيرند ممكن است دچار تغيير در باكتري‌هاي روده شوند.

اين به آن معني نيست كه اگر فرد چاقي در صورت شما عطسه كند، وزنتان يكباره افزايش پيدا مي‌كند،‌ اما پژوهش‌هاي پيشين رابطه‌اي را ميان ساختار باكتري روده و وزن انسان نشان داده‌اند. اكنون براساس مطالعه جديد اگر باكتري بتواند خارج از بدن انسان زنده بماند، پس اكوسيستم دروني بدن انسان مي‌تواند تحت تاثير باكتري‌هاي اعضاي ديگر خانواده و دوستان قرار گيرد.

درواقع نتايج اين پژوهش جديد نمي‌گويد كه هاگ‌ها از يا تخم ميكروب‌ها از فردي به فرد ديگر مي‌پرند، بلكه تنها از توانايي آنها براي انتقال يافتن خبر مي‌دهد و البته همين نيز شايستگي مطالعات و بررسي بيشتر را دارد.

باكتري‌هايي مانند كلوستريديوم ديفيسيل نيز به همين شكل پراكنده مي‌شود. به گفته ترور لاولي بيماري‌هاي زيادي وجود دارند كه دراثر برهم خوردن توازن اكوسيستم باكتريايي درون بدن ايجاد مي‌شوند و التهاي روده و يا چاقي نيز مي‌توانند در دسته اين بيماري‌ها باشند.

به گفته لاولي افرادي كه در يك خانه زندگي مي‌كنند باكتري‌هاي مشتركي دارند و ژنتيك تنها هفت تا 13 درصد از خطر انتقال بيماري را تشكيل مي‌دهد. برخي از افراد بيشتر از ديگران در معرض ابتلا به بيماري قرار دارند و تركيبي از ژنتيك و انتقال باكتري مي‌تواند آنها را در معرض خطر قرار دهد.

براساس يكي از نظريه‌هايي كه از نتايج پژوهش جديد ارائه شده‌است، برخي از بيماري‌ها در ميان يك خانواده شايع است زيرا افراد اين خانواده در يك محل زندگي مي‌كنند. لاولي و همكارانش با كشت 130 نوع مختلف باكتري در شرايط آزمايشگاهي تصميم دارند با تجزيه و تحليل اين باكتري‌ها در خارج از بدن به توليد داروهايي بپردازند كه مي‌توانند انواع مختلفي از بيماري‌هاي مرتبط با روده را درمان كنند.

 منبع:  همشهری آنلاین