مصرف بنزین رشد یک درصدی را تجربه کرد

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: مصرف بنزین تا اردیبهشت ماه امسال برخلاف سالهای گذشته رشد یک درصدی را نشان می‌دهد.

موبنا – سید ناصر سجادی درباره مقدار مصرف بنزین در سالهای اخیر گفت: با گذشت بیش از یکسال از توزیع بنزین هزار تومانی، پارسال مصرف بنزین نسبت به سال ٩٣ رشد ٢ درصدی را تجربه کرد.

وی، با بیان این که رشد مصرف در سالهای پیش از تک نرخی شدن بنزین ٦ تا ٧ درصد بوده است، افزود: سال ٩٣ با مصرف ٦٩ میلیون و ٦٠٠ هزار لیتر شاهد رشد ١,٧ درصدی بودیم، در حالی که مصرف بنزین در سال ٩٢ با ٦٨ میلیون و ٦٠٠ هزار لیتر ٧.٧ درصد رشد داشته است.

سجادی ادامه داد: پارسال با مصرف ٧١ میلیون لیتر بنزین رشد مصرف به ٢,١ درصد رسید.

وی، میانگین رشد مصرف در سالهای چند نرخی بودن بنزین از سال ٨٥ تا سال ٩٣ را میانگین بالای ٦ تا ٧ درصد طبق آمارها اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در پایان تاکید کرد: بنزین ١٠٠٠ تومانی جاذبه قاچاق را از میان برده و رشد مصرف را منطقی کرده است.

 منبع: تابناک